Vil øke kompensajonsordningen


– Den økonomiske rammen for kompensasjonsordningen for  kultursektoren vil trolig øke fra 900 millioner til 1,1 milliarder. Det sa kulturminister Abid Q. Raja da han presenterte endringene i kulturbudsjettet i dag.

Kulturminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)

Kulturminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)

For perioden 1. september til 31. desember har det tidligere vært en ramme på 900 millioner kroner til støtteordningene for kultursektoren. Regjeringen foreslår nå å øke denne rammen for å sikre utbetalinger til arrangementer som blir gjennomført i siste del av 2020. Rammen blir økt ved å legge til ubrukte midler fra tidligere perioder fra begge kulturordningene og fra ordningen for frivillighet og idrett.

I tillegg har regjeringen nå endret fristen for kompensasjonsordningen for å inkludere flere. Arrangementer som søker støtte kan nå være planlagt før 5. november istedenfor 1. august.

– Det gjør situasjonen mer forutsigbar for dem som har blitt nødt til å avlyse på grunn av nye innstramminger, som i Oslo,  seier Abid Q. Raja.

Regjeringen utvider samtidig kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som avlyses som følge av alle offentlige restriksjoner, ikke bare statlige.

Forslaget om å øke rammen fra 900 millioner til 1,1 milliarder blir endelig klart først når saksbehandlingen i alle de tidlegere ordningene er utført.

Les mer på kulturdepartementes nettside

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no