Vil fremme ny norsk dramatikk


En objektiv og regelstyrt ordning med bidrag på bunnlinjen vil redusere risikoen ved å satse på ny norsk dramatikk, mener Anette Trettebergstuen (Ap) og Freddy André Øvstegård (SV). De vil legge inn en ny støtteordning for ny norsk dramatikk i sine partiers alternative statsbudsjett for 2020. (Foto: Stortinget/Marius Nyheim Kristoffersen)

For å stimulere en større satsning på ny norsk dramatikk, fremmes det nå forslag om en ordning som vil gi teatrene støtte for hver urpremiere.

Anette Trettebergstuen (Ap) og Freddy André Øvstegård (SV) vil legge inn den nye støtteordningen for norsk dramatikk i sine partiers alternative statsbudsjett for 2020.

– Gjennom en incentivordning ser vi for oss at teatrene får støttemidler for hver urpremiere på stykker av norske dramatikere. I første omgang foreslår vi en pott på 10 millioner kroner, så kan vi øke på etter hvert som behovet avdekkes, sier Trettebergstuen, som sammen med Øvstegård sitter i Stortingets familie- og kulturkomité. Trettebergstuen som første nestleder.

Dersom forslaget ikke blir vedtatt nå lover Arbeiderpartiet og SV å ta det med videre til stortingsvalget i 2021. Ambisjonene er å lansere et nytt kulturløft som tar hensyn til kritikken mot det forrige kulturløftet, om at for mye av pengene forsvant i institusjonenes driftssluk.

– Det er klok kulturpolitikk å rette støttemidlene inn mot å skape nytt innhold, gi arbeid til dramatikerne og få mer kultur for pengene, sa Øvstegård nylig i et intervju til Dagsavisen.

Flere stykker til scenen

Og det nye forslaget er gode nyheter for forbundsleder Monica Boracco.

Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet. Foto: Kristin von Hirsch

Leder i Dramatikerforbundet, Monica Boracco, mener at det er gledelig å bli hørt. En ordning som ligner på innkjøpsordningen for litteratur, der teatre som produserer ny norsk dramatikk får en refusjon, er noe forbundet har jobbet i kulissene med i flere år.. (Foto: Kristin von Hirsch)

– Dette er noe vi har ønsket og ikke minst har jobbet aktivt for i mange år. Vi er svært glade for at dette blir løftet frem som en viktig kulturpolitisk sak av opposisjonen.

For det er liten tvil om at regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE-reformen) legger press på økonomien i teatrene. Boracco er bekymret for at det går ut over teatrenes vilje til å løpe den risikoen det innebærer å slippe til en relativt ukjent dramatiker. Hun er ikke i tvil om at en ny ordning vil få flere norske stykker opp på scenene i hele landet.

– Dette er akkurat hva vi trenger i den oppblomstringen av talenter som ønsker å skrive for teater nå. Talent-tilfanget ved blant annet Dramatikkens Hus er stort – og vårt ønske er å få flere av stykkene som det jobbes med der opp på scenen.

Minstesatser

Årsrapporten fra 2018 viser at 68 nye dramatiske verk ble ferdigstilt med støtte fra Dramatikkens hus. 37 av disse har planlagt urpremiere i tidsrommet 2018 – 2020. Insentivordningen som Ap og SV foreslår, vil gjøre veien kortere til premiere for nye tekster, både fra Dramatikkens hus og de teatrene selv utvikler. Det er også et ønske om at dramatikernes arbeid skal løftes økonomisk.

– Det vil utvilsomt bli enklere for teatrene å betale et skikkelig honorar med øremerkede midler. I dag opereres det ut fra minstesatser uansett hvor merittert dramatikeren er – og honoraret er svært lavt. En ordning som dette vil gi teatrene større handlingsrom – og vil være et gode for alle parter. Nå ønsker vi å ta ansvar og sammen med teatrene utrede hvordan en slik ordning kan fungere best mulig, sier Boracco.

Glad

En av vår tids store samtidsdramatikere, Arne Lygre, er glad for at Arbeiderpartiet og SV nå ser på mulighetene for å fremme den norske dramatikken.

Arne Lygre, dramatiker (Foto: Marika Enstad)

Arne Lygre, dramatiker (Foto: Marika Enstad)

– Som dramatiker har jeg lenge savnet en insentivordning som kan kompensere for den risikoen teatrene løper ved å sette opp ny norsk dramatikk. Et nytt norsk drama koster teatrene cirka 280000 kroner. De klassiske tekstene er falt i det fri, og er dermed uten kostnader. Teatrene kommer også betydelig billigere fra det dersom de velger å sette opp ny utenlandsk samtidsdramatikk, hvor visningsrettigheten/oversettelsen ofte koster rundt 80000-120000. Dette vil være cirkatall, avhengig av publikumstall og lengden på stykket, men absolutt reelle i mange sammenhenger. Totalt vil dette si at det er 160000-200000 kr billigere å sette opp for eksempel en ny svensk tekst, enn en ny norsk. Disse økonomiske realitetene vil ofte være avgjørende for hvorvidt man velger det ene eller det andre. Hele tanken med en insentivordning er å snu på dette, å gjøre ny norsk original dramatikk gunstigere enn andre kategorier dramatikk.

Må utelukke dramatiseringer

– Når vi går inn i statistikken for et utvalg av åtte NTO-teatre, representert både med de største, de mellomste og de minste teatrene, viser at det kan være behov for dette .

– Andelen ny norsk dramatikk på repertoarene er temmelig lav i mine øyne. Det er store individuelle forskjeller, men i gjennomsnitt ligger man på 4,8 premierer per teater (regnet som tekster skrevet etter 1990), inkludert co-produksjoner med andre NTO-teatre. Av dette er 20 prosent samtidsdramatikk som settes opp på nytt (ikke urpremierer), og 30 prosent er dramatiseringer – tekster basert på allerede foreliggende materiale. Igjen er det store individuelle forskjeller, men flere av teatrene er oppe i en andel på hele 50 prosent dramatiseringer. Jeg mener derfor det er svært viktig at en ny insentivordning utelukker dramatiseringer, og fokuserer på ny originalskrevet dramatikk, avslutter Lygre.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no