Verdalslaboratoriet 2019


Søknadsfrist for stipend og deltakelse 15.november 2018

Verdalslaboratoriet 2019
Skuespillerutdanningen ved Nord universitet deler ut kunstfaglige forskningsstipend. Stipendet skal gi mulighet til å utforske dramaturgi, karakterutvikling og visuelle utrykk for film, sammen med avgangsstudentene ved skuespillerutdanningen.

Det deles ut stipender til;

  • 3 dramatikere/manusforfattere à kr. 36.000
  • 3 regissører à kr. 45.000
  • 3 filmfotografer à kr. 27.000.

I tillegg til stipendet vil reise, og overnatting på Verdal hotell med frokost inkludert, være dekket.

Laboratoriet i sin helhet foregår i fem uker. I 2019 fra mandag 7. januar til fredag 8. februar.

Dramatikerne/manusforfatterne er med i de fire første ukene, fra 7. januar til 1.februar. Regissørene er med i hele perioden, fra 7. januar til 8.februar. Fotografene fra er med i de tre siste ukene, fra 21. januar til 8.februar.

Laboratoriet er en utforskning av det kollektivt skapende, i filmformatet.

Det tas utgangspunkt i utdanningens lange erfaring med ensemblet som form for kunstnerisk samarbeid. Deltakerne får en innføring i dette, og ulike tilnærminger for karakterutvikling. Deltakerne i laboratoriet jobber videre i grupper, bestående av dramatiker, regissør, fotograf og skuespillere. Gruppen står fritt til å utvikle prosjektet innenfor de tilgjengelige rammene laboratoriet gir under laboratorieperioden.

Arbeidet vil avsluttes med filmopptak den siste uken av laboratoriet.

Søkerne må kunne vise til profesjonell erfaring innen det fagfeltet stipendet søkes i.

Søknaden med begrunnelse og CV sendes innen 15. november til
ragnalindboe@hotmail.com

Søkere og mulige gruppesammensetninger blir vurdert etter hvert som søknadene kommer inn, så søk gjerne før frist om mulig. Endelig gruppesammensetning vil bli satt først etter at alle søknader er inne.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.