Stipend/vederlag

DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND

Stipendene tildeles etter søknad og behandles av stipendkomiteen. I tildelingene tas det særlig hensyn til søkers begrunnelse og prosjektets sannsynlige gjennomførbarhet, tidligere produksjon og evt. tidligere stipendtildelinger. Tildeling er ikke avhengig av medlemskap i forbundet. Se også generelt om stipend.

Noen råd før du forfatter stipendsøknaden

Søknadsfrist for stipendrunden 2020: 16. oktober 2019 kl. 1300.

Før du starter å fylle inn skjemaet, ha CV’en din klar i pdf-format slik at denne lett kan lastes opp.

Klikk på det stipendet du ønsker for å få informasjon om stipendtypen før du søker (hvitt felt viser hvilket stipend som er åpnet).

ArbeidsstipendHonnørstipendSøk stipendSend rapport
Dramatikerforbundet har 10 løpende arbeidsstipend (1 – 3 år). Stipendet skal gi dramatiker anledning til å arbeide med skriveprosjekt eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Arbeidsstipendet tildeles fra ett til tre år etter omfanget av arbeidsplan(er)/skriveprosjekt(er). Dramatikere som mottar arbeidsstipend kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. Søknad om fornyet arbeidsstipend må begrunnes særskilt. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. I 2019 var det årlige stipendbeløpet på kr 268 000.

Stipendet skal muliggjøre reiser eller studier som dramatiker har nytte av i sitt kunstneriske virke og kan søkes etter fylte 60 år. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. Stipendpotten er på kr 150 000 og ble i 2019 fordelt på 3 stipend á kr 50 000.

Søknad til Dramatikerforbundets arbeidsstipend og/eller honnørstipend skjer på samme skjema.
Søknadsfrist: 16. oktober 2019 kl. 1300.
Når du har søkt vil du få en beskjed på skjermen om at søknaden er sendt. Hvis du ikke ser meldingen, sjekk at du er i rett fane som heter ‘Søk stipend’. Kvitteringen på skjermen slettes når du går ut av siden, men uansett, og viktigst, du får en kvittering også på e-post når søknaden er mottatt hos oss. Det kan ta noen minutter før du mottar beskjeden, så gi det litt tid – og sjekk også spam-filteret – før du evt. kontakter oss om noe mangler.

Etter tildeling av stipend skal det sendes rapport om bruken etter gitte frister:
For arbeidsstipend 1 år eller honnørstipend: 15. januar året etter tildeling
For arbeidsstipend 2 eller 3 år: 15. oktober 1. året, evt. også 2. året og deretter 15. januar året etter siste utbetaling.

GRUNNSTIPEND / PRIVATKOPIERINGSVEDERLAG

Det finnes to individuelle vederlagstyper som utbetales via forbundet: Grunnstipend og Privatkopieringsvederlaget. For enkelthets skyld refereres begge til som vederlag i teksten under.

For å kunne søke vederlag må dramatiker og verket/verkene det skal søkes vederlag for først være registrert i Manusbanken. For å kunne registrere verk i Manusbanken kreves brukernavn og passord. Ta kontakt med forbundet dersom du ikke har innloggingskode fra før.

Vederlag kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet. Se under for nærmere beskrivelse av stipendet/vederlaget. En søknad pr. verk holder selv om verket skulle kvalifisere til både grunnstipend og vederlag.

Vederlag kan søkes årlig. Ny årlig søknadfrist: 1. april

Ta kontakt med forbundet om du har spørsmål til hvordan registrere verk i Manusbanken eller hvordan søke grunnstipend og/eller vederlag.

Informasjon om de ulike vederlagene:

Forbundets Grunnstipend PrivatkopieringsvederlagHvilke verk/oppføringer gir hvilke vederlagRegistrering av verkSøknad om vederlagPoengnøkkel
Stipendet søkes på bakgrunn av førstegangsoppføring av profesjonelt verk (fiksjon) på norsk eller samisk, tilgjengeliggjort for offentligheten. Dette er et kulturpolitisk vederlag generert som følge av Lov om bibliotekvederlag hvis retningslinjer viser til styrking av norsk og samisk som språk og utvikling av nye verk. Grunnstipendet kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet og søkes via Manusbanken.

MERK: Verk med flere forfattere skal registreres under «Titler med flere forfattere». Gjelder verket en serie er det hele serien evt. hver sesong som det skal søkes vederlag for, ikke hver episode. En av forfatterne må ta ansvaret for å søke om vederlag på vegne av medforfatterne etter at disse har godkjent (signert) den prosentvise fordelingen av manusrettighetene. Dersom dette ikke gjøres, vil søknaden ikke bli vurdert. Spill av veiledningsvideo her.
OBS! Ovenstående gjelder ikke Hotel Cæsar-forfattere. For informasjon til Hotell Cesær-forfattere og andre manusforfattere om hvordan registrere verk og søke grunnstipend/privatkopieringsvederlag, se nærmere informasjon i Manusbanken under Spørsmål og svar: ‘For dramatiker.’

Vederlaget søkes på bakgrunn av oppføring i Norge av profesjonelt verk (fiksjon og/eller fakta).
Gjennom endring i åndsverkloven ble det i 2005 bestemt at rettighetshavere skal gis kompensasjon for lovlig, privat kopiering. Kompensasjonen skjer dels kollektivt  (via Fond for lyd og bildes støtteordninger) og dels individuelt gjennom forvaltningsorganisasjonen Norwaco. Ettersom kopieringen ikke registreres med detaljer om opphaver og således kan utbetales direkte, kan dramatikere søke privatkopieringsvederlag dersom de har skrevet og fått oppført verk som med sannsynlighet kan ha vært privatkopiert. Teateroppføringer og dramatikk i bokform teller ikke, mens film og tv-drama, radioteater samt manus til musikkvideo, dokumentar og/eller underholdningsprogram (som ikke er fiksjonsfilm/-tv eller hørespill)er drama eller annen fiksjon) gir grunnlag for søknad.

Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet og søkes via Manusbanken.

  • Har du f.eks. en sceneoppføring og/eller dramatikk utgitt i bokform som er innkjøpt av Kulturrådet (Innkjøpsordningen), kan du søke forbundets grunnstipend, men ikke privatkopieringsvederlag.
  • Er verket en film, en tv-produksjon, et hørespill kan både forbundets grunnstipend og privatkopieringsvederlag søkes, dvs. ved å søke grunnstipendet søkes også privatkopieringsvederlaget.
  • Har du laget et faktaprogram eller skrevet manus i et underholdningsprogram (altså ikke tilhørende fiksjonsfilm/-tv eller hørespill) kan kun privatkopieringsvederlag søkes (men via samme skjema som til grunnstipendet)
  • Det gis ikke vederlag for oppføringer i utlandet såfremt oppføringen ikke er på norsk eller samisk.
For å søke grunnstipend/vederlag for oppførte verk, må verket på forhånd være registrert i Manusbanken. Innloggingskoder fås ved henvendelse Dramatikerforbundet. NB! Når du er kommet i gang; notere deg passordet slik at du har det til neste gang du skal registrere og søke vederlag. Når du har skaffet deg innloggingskodene og går i gang, tar systemet deg skritt for skritt gjennom registreringen. Har du problemer, sjekk ‘Spørsmål og svar’ på forsiden av Manusbanken. Det er frivillig om en i tillegg til å registrere verket samtidig vil legge inn manuset (i pdf) i Manusbanken og er ingen betingelse for å søke grunnstipend/vederlag.
Vederlag gis kun for 1. gangsoppføringer av verk. Nyoppføringer av samme verk i samme medium gir altså ikke ytterlig mulighet for stipend/vederlag. Nytt verk registreres i Manusbanken. Når registrert kan søknad sendes. Fra siden der verket er presentert vil fanen ‘vederlag’ føre deg til søknadsskjemaet. Ett skjema pr. verk. Har du tidligere mottatt stipend/vederlag vil din søknad basert på nytt/nye verk også gjelde tidligere verk. Dette utregnes automatisk.

Har du mottatt stipend/vederlag tidligere år, men ikke har nytt/nye verk det aktuelle oppføringsåret (søknad i 2019 gjelder for verk oppført i 2018), kan du likevel søke vederlag, men da basert på tidligere verk, altså de du før har mottatt stipend/vederlag for. Logg deg inn i Manusbanken, men i stedet for å legge inn nytt verk, går du direkte til et forenklet søknadsskjema. Det finner du ved å klikke på vederlag-fanen på din forside/presentasjonsside, like under din biografi og/eller e-post. Skjemaet du kommer til er så godt som ferdig utfylt. Det du skal gjøre er å bekrefte, ved et klikk, at verket/verkene du søker på bakgrunn av (tidligere verk) er profesjonelt oppført. Klikk så på lagre-knappen. Du har nå søkt om grunnstipend og/eller privatkopieringsvederlag. OG: Så lenge du ikke har nye verk, må dette gjentas årlig dersom du ønsker å søke stipend/vederlag på tidligere verk.

Vederlag beregnes etterskuddsvis. Søknad i 2019 gjelder verk oppført t.o.m. 2018.

Produksjoner fra tidligere enn 1992 kan registreres i Manusbanken, men kan ikke søkes vederlag.

Vederlag baseres på et poengsystem, se poengnøkkel. Uttelling pr. poeng vil variere. Vederlagets årlige størrelse avhenger av antall kroner til fordeling på antall poeng.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no