Stipend/vederlag

DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND

Stipendene tildeles etter søknad og behandles av stipendkomiteen. I tildelingene tas det særlig hensyn til søkers begrunnelse og prosjektets sannsynlige gjennomførbarhet, tidligere produksjon og evt. tidligere stipendtildelinger. Tildeling er ikke avhengig av medlemskap i forbundet. Se også generelt om stipend.

Noen råd før du forfatter stipendsøknaden

Søknadsfrist for stipendrunden 2021: 16. oktober 2020 kl. 1300.

Før du starter å fylle inn skjemaet, ha CV’en din klar i pdf-format slik at denne lett kan lastes opp.

Klikk på det stipendet du ønsker for å få informasjon om stipendtypen før du søker (hvitt felt viser hvilket stipend som er åpnet).

ArbeidsstipendSøk arbeidsstipendHonnørstipendSøk honnørstipendSøk NRK-arkivstipendSend rapport
Dramatikerforbundet har 10 løpende arbeidsstipend (1 – 3 år). Stipendet skal gi dramatiker anledning til å arbeide med skriveprosjekt eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Arbeidsstipendet tildeles fra ett til tre år etter omfanget av arbeidsplan(er)/skriveprosjekt(er). Dramatikere som mottar arbeidsstipend kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. Søknad om fornyet arbeidsstipend må begrunnes særskilt. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. I 2020 var det årlige stipendbeløpet på
kr 277 000.

Søknad til Dramatikerforbundets arbeidsstipend.
Søknadsfrist: 16 oktober 2020 kl. 1300.
Når du har søkt vil du få en beskjed på skjermen om at søknaden er sendt. I tillegg får du en kvittering på e-post når søknaden er mottatt hos oss. Det kan ta noen minutter før du mottar beskjeden, så gi det litt tid – og sjekk også spam-filteret – før du evt. kontakter oss om noe mangler.

SØKNADSFRISTEN FOR DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND ER UTLØPT

Stipendet skal muliggjøre reiser eller studier som dramatiker har nytte av i sitt kunstneriske virke og kan søkes etter fylte 60 år. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. Stipendpotten er på kr 150 000 og ble i 2020 fordelt på 3 stipend á kr 50 000.

Søknad til Dramatikerforbundets honnørstipend.
Søknadsfrist: 16 oktober 2020 kl. 1300.
Når du har søkt vil du få en beskjed på skjermen om at søknaden er sendt. I tillegg får du en kvittering på e-post når søknaden er mottatt hos oss. Det kan ta noen minutter før du mottar beskjeden, så gi det litt tid – og sjekk også spam-filteret – før du evt. kontakter oss om noe mangler.

SØKNADSFRISTEN FOR DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND ER UTLØPT

Søknad til NRK-arkivstipend.
Søknadsfrist: Blir annonsert senere.
Når du har søkt vil du få en beskjed på skjermen om at søknaden er sendt. I tillegg får du en kvittering på e-post når søknaden er mottatt hos oss. Det kan ta noen minutter før du mottar beskjeden, så gi det litt tid – og sjekk også spam-filteret – før du evt. kontakter oss om noe mangler.

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Etter tildeling av stipend skal det sendes rapport om bruken etter gitte frister:
For arbeidsstipend 1 år eller honnørstipend: 15. januar året etter tildeling
For arbeidsstipend 2 eller 3 år: 15. oktober 1. året, evt. også 2. året og deretter 15. januar året etter siste utbetaling.

GRUNNSTIPEND / PRIVATKOPIERINGSVEDERLAG

Grunnstipend/privatkopieringsvederlag kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet. Se under for nærmere beskrivelse av stipendet/vederlaget.

Grunnstipend / privatkopieringsvederlag kan søkes årlig.
Ny, utsatt frist i 2021: 1. juni.
Det vil være mulig å søke fra ca. 1. mai.
Mer informasjon kommer.

Ta kontakt med forbundet om du har spørsmål.

Informasjon om de ulike vederlagene:

Forbundets Grunnstipend PrivatkopieringsvederlagHvilke verk/oppføringer gir hvilke vederlagRegistrering av verkSøknad om vederlagPoengnøkkel
Stipendet søkes på bakgrunn av førstegangsoppføring av profesjonelt verk (fiksjon) på norsk eller samisk, tilgjengeliggjort for offentligheten. Dette er et kulturpolitisk tiltak generert som følge av Lov om bibliotekvederlag hvis retningslinjer viser til styrking av norsk og samisk som språk og utvikling av nye verk. Grunnstipendet kan søkes årlig og uavhengig av medlemskap i forbundet.

Vederlaget søkes på bakgrunn av oppføring i Norge av profesjonelt verk (fiksjon og/eller fakta).
Gjennom endring i åndsverkloven ble det i 2005 bestemt at rettighetshavere skal gis kompensasjon for lovlig, privat kopiering. Kompensasjonen skjer dels kollektivt  (via Fond for lyd og bildes støtteordninger) og dels individuelt gjennom forvaltningsorganisasjonen Norwaco. Ettersom kopieringen ikke registreres med detaljer om opphaver og således ikke kan utbetales direkte, kan dramatikere søke privatkopieringsvederlag dersom de har skrevet og fått oppført verk som med sannsynlighet kan ha vært privatkopiert. Teateroppføringer og dramatikk i bokform omfattes ikke av vederlaget, mens film og tv-drama, radioteater samt manus til musikkvideo, dokumentar og/eller underholdningsprogram (som ikke er fiksjonsfilm/-tv eller hørespill) gir grunnlag for søknad.

Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet og søkes via Manusbanken.

  • Har du f.eks. en sceneoppføring og/eller dramatikk utgitt i bokform som er innkjøpt av Kulturrådet (Innkjøpsordningen), kan du søke forbundets grunnstipend, men ikke privatkopieringsvederlag.
  • Er verket en film, en tv-produksjon, et hørespill kan både forbundets grunnstipend og privatkopieringsvederlag søkes, dvs. ved å søke grunnstipendet søkes også privatkopieringsvederlaget.
  • Har du laget et faktaprogram eller skrevet manus i et underholdningsprogram (altså ikke tilhørende fiksjonsfilm/-tv eller hørespill) kan kun privatkopieringsvederlag søkes (men via samme skjema som til grunnstipendet)
  • Det gis ikke vederlag for oppføringer i utlandet såfremt oppføringen ikke er på norsk eller samisk.
Mer informasjon kommer når ny Manusbank lanseres.
Mer informasjon kommer når ny Manusbank lanseres.

Stipend/vederlag beregnes etterskuddsvis. Søknad i 2021 gjelder verk oppført t.o.m. 2020 osv.

Produksjoner fra tidligere enn 1993 kan registreres i Manusbanken, men kan ikke søkes stipend/vederlag for dersom ikke tidligere registrert.

Vederlag baseres på et poengsystem, se poengnøkkel. Uttelling pr. poeng vil variere. Grunnstipendets/Privatkopieringsvederlagets årlige størrelse avhenger av antall kroner til fordeling på antall poeng.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no