Stipend/vederlag

DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND

Stipendene tildeles etter søknad og behandles av stipendkomiteen. I tildelingene tas det særlig hensyn til søkers begrunnelse og prosjektets sannsynlige gjennomførbarhet, tidligere produksjon og evt. tidligere stipendtildelinger. Tildeling er ikke avhengig av medlemskap i forbundet. Se også generelt om stipend.

Noen råd før du forfatter stipendsøknaden

Søknadsfrist for stipendrunden 2021: 16. oktober 2020 kl. 1300.

Før du starter å fylle inn skjemaet, ha CV’en din klar i pdf-format slik at denne lett kan lastes opp.

Klikk på det stipendet du ønsker for å få informasjon om stipendtypen før du søker (hvitt felt viser hvilket stipend som er åpnet).

ArbeidsstipendSøk arbeidsstipendHonnørstipendSøk honnørstipendSøk NRK-arkivstipendSend rapport
Dramatikerforbundet har 10 løpende arbeidsstipend (1 – 3 år). Stipendet skal gi dramatiker anledning til å arbeide med skriveprosjekt eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Arbeidsstipendet tildeles fra ett til tre år etter omfanget av arbeidsplan(er)/skriveprosjekt(er). Dramatikere som mottar arbeidsstipend kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. Søknad om fornyet arbeidsstipend må begrunnes særskilt. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. I 2020 var det årlige stipendbeløpet på
kr 277 000.

Søknad til Dramatikerforbundets arbeidsstipend.
Søknadsfrist: 16 oktober 2020 kl. 1300.
Når du har søkt vil du få en beskjed på skjermen om at søknaden er sendt. I tillegg får du en kvittering på e-post når søknaden er mottatt hos oss. Det kan ta noen minutter før du mottar beskjeden, så gi det litt tid – og sjekk også spam-filteret – før du evt. kontakter oss om noe mangler.

SØKNADSFRISTEN FOR DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND ER UTLØPT

Stipendet skal muliggjøre reiser eller studier som dramatiker har nytte av i sitt kunstneriske virke og kan søkes etter fylte 60 år. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. Stipendpotten er på kr 150 000 og ble i 2020 fordelt på 3 stipend á kr 50 000.

Søknad til Dramatikerforbundets honnørstipend.
Søknadsfrist: 16 oktober 2020 kl. 1300.
Når du har søkt vil du få en beskjed på skjermen om at søknaden er sendt. I tillegg får du en kvittering på e-post når søknaden er mottatt hos oss. Det kan ta noen minutter før du mottar beskjeden, så gi det litt tid – og sjekk også spam-filteret – før du evt. kontakter oss om noe mangler.

SØKNADSFRISTEN FOR DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND ER UTLØPT

Søknad til NRK-arkivstipend.
Søknadsfrist: 1. februar 2021 kl. 1300.
Når du har søkt vil du få en beskjed på skjermen om at søknaden er sendt. I tillegg får du en kvittering på e-post når søknaden er mottatt hos oss. Det kan ta noen minutter før du mottar beskjeden, så gi det litt tid – og sjekk også spam-filteret – før du evt. kontakter oss om noe mangler.

NRK-arkivstipend 2021

Stipend som kan søkes av manusforfattere som har manusrettigheter i NRK-produksjoner produsert før 1.1.1997 som ligger tilgjengelig for strømming på nrk.no


  • Skriv inn din e-postadresse

  • Skriv inn tittel på minimum ett verk som er produsert av og sendt i NRK første gang før 1.1.1997, og som ligger ev. har ligget (men nå ikke tilgjengelig) på NRKs nettsider
  • Skriv inn lenke til minimum ett verk som ligger ev. har ligget (men nå ikke tilgjengelig) på NRKs nettsider

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY

Etter tildeling av stipend skal det sendes rapport om bruken etter gitte frister:
For arbeidsstipend 1 år eller honnørstipend: 15. januar året etter tildeling
For arbeidsstipend 2 eller 3 år: 15. oktober 1. året, evt. også 2. året og deretter 15. januar året etter siste utbetaling.

GRUNNSTIPEND / PRIVATKOPIERINGSVEDERLAG

Det finnes to individuelle stipend-/vederlagstyper som utbetales via forbundet: Grunnstipend (kulturpolitisk) og Privatkopieringsvederlaget (rettighetsbasert).

For å kunne søke grunnstipend/privatkopieringsvederlag må dramatiker og verket/verkene det skal søkes på bakgrunn av først være registrert i Manusbanken. For å kunne registrere verk i Manusbanken kreves brukernavn og passord. Ta kontakt med forbundet dersom du ikke har innloggingskode fra før.

Grunnstipend/privatkopieringsvederlag kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet. Se under for nærmere beskrivelse av stipendet/vederlaget. En søknad pr. verk holder selv om verket skulle kvalifisere til både grunnstipend og vederlag.

Vederlag kan søkes årlig. Ny årlig søknadfrist: 1. april

Ta kontakt med forbundet om du har spørsmål til hvordan registrere verk i Manusbanken eller hvordan søke grunnstipend og/eller vederlag.

Informasjon om de ulike vederlagene:

Forbundets Grunnstipend PrivatkopieringsvederlagHvilke verk/oppføringer gir hvilke vederlagRegistrering av verkSøknad om vederlagPoengnøkkel
Stipendet søkes på bakgrunn av førstegangsoppføring av profesjonelt verk (fiksjon) på norsk eller samisk, tilgjengeliggjort for offentligheten. Dette er et kulturpolitisk tiltak generert som følge av Lov om bibliotekvederlag hvis retningslinjer viser til styrking av norsk og samisk som språk og utvikling av nye verk. Grunnstipendet kan søkes årlig og uavhengig av medlemskap i forbundet. Søknad skjer via Manusbanken.

MERK: Verk med flere forfattere skal i Manusbanken registreres under «Titler med flere forfattere». Gjelder verket en serie er det hele serien evt. hver sesong som det skal søkes på bakgrunn av, ikke hver enkelt episode. En av forfatterne må ta ansvaret for å søke grunnstipend på vegne av medforfatterne etter at disse har godkjent (signert) den prosentvise fordelingen av manusrettighetene. Dersom dette ikke gjøres, vil søknaden ikke bli vurdert. Spill av veiledningsvideo her.
OBS! Ovenstående gjelder ikke Hotel Cæsar-forfattere. For informasjon til Hotell Cesær-forfattere og andre manusforfattere om hvordan registrere verk og søke grunnstipend/privatkopieringsvederlag, se nærmere informasjon i Manusbanken under Spørsmål og svar og deretter under: ‘For dramatiker.’

Vederlaget søkes på bakgrunn av oppføring i Norge av profesjonelt verk (fiksjon og/eller fakta).
Gjennom endring i åndsverkloven ble det i 2005 bestemt at rettighetshavere skal gis kompensasjon for lovlig, privat kopiering. Kompensasjonen skjer dels kollektivt  (via Fond for lyd og bildes støtteordninger) og dels individuelt gjennom forvaltningsorganisasjonen Norwaco. Ettersom kopieringen ikke registreres med detaljer om opphaver og således ikke kan utbetales direkte, kan dramatikere søke privatkopieringsvederlag dersom de har skrevet og fått oppført verk som med sannsynlighet kan ha vært privatkopiert. Teateroppføringer og dramatikk i bokform omfattes ikke av vederlaget, mens film og tv-drama, radioteater samt manus til musikkvideo, dokumentar og/eller underholdningsprogram (som ikke er fiksjonsfilm/-tv eller hørespill) gir grunnlag for søknad.

Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet og søkes via Manusbanken.

  • Har du f.eks. en sceneoppføring og/eller dramatikk utgitt i bokform som er innkjøpt av Kulturrådet (Innkjøpsordningen), kan du søke forbundets grunnstipend, men ikke privatkopieringsvederlag.
  • Er verket en film, en tv-produksjon, et hørespill kan både forbundets grunnstipend og privatkopieringsvederlag søkes, dvs. ved å søke grunnstipendet søkes også privatkopieringsvederlaget.
  • Har du laget et faktaprogram eller skrevet manus i et underholdningsprogram (altså ikke tilhørende fiksjonsfilm/-tv eller hørespill) kan kun privatkopieringsvederlag søkes (men via samme skjema som til grunnstipendet)
  • Det gis ikke vederlag for oppføringer i utlandet såfremt oppføringen ikke er på norsk eller samisk.
For å søke grunnstipend/vederlag for oppførte verk, må verket på forhånd være registrert i Manusbanken. Innloggingskoder fås ved henvendelse Dramatikerforbundet. NB! Når du er kommet i gang; notere deg passordet slik at du har det til neste gang du skal registrere og søke stipend/vederlag. Når du har skaffet deg innloggingskodene og går i gang, tar systemet deg skritt for skritt gjennom registreringen. Har du problemer, sjekk ‘Spørsmål og svar’ på forsiden av Manusbanken. Det er frivillig om en i tillegg til å registrere verket samtidig vil legge inn manuset (i pdf) i Manusbanken og er ingen betingelse for å søke grunnstipend/vederlag.
Stipend/vederlag gis kun for 1. gangsoppføringer av verk, men det kan søkes på bakgrunn av samme verk hvert år. Nye verk registreres fortløpende i Manusbanken. Når registrert kan søknadskjemaet fylles. Fra siden der verket er presentert vil fanen ‘vederlag’ føre deg til søknadsskjemaet. Ett skjema pr. verk. Har du tidligere mottatt stipend/vederlag vil din søknad basert på nytt/nye verk også gjelde tidligere verk. Dette utregnes automatisk.

Har du mottatt stipend/vederlag tidligere år, men ikke har nytt/nye verk kan du likevel søke stipend/vederlag, men da basert på tidligere verk, altså de du før har mottatt stipend/vederlag for. Logg deg inn i Manusbanken, men i stedet for å gå via presentasjonssiden av verket/verkene, går du direkte til et forenklet søknadsskjema. Det finner du ved å klikke på vederlag-fanen på din forside/presentasjonsside, like under din biografi og/eller e-post. Skjemaet du kommer til er så godt som ferdig utfylt. Det du skal gjøre er å bekrefte, ved et klikk, at verket/verkene du søker på bakgrunn av (tidligere verk) er profesjonelt oppført. Klikk så på lagre-knappen. Du har nå søkt om grunnstipend og/eller privatkopieringsvederlag på bakgrunn av tidligere verk. OG: Så lenge du ikke har nye verk, må dette gjentas årlig dersom du ønsker å søke stipend/vederlag på tidligere verk.

Stipend/vederlag beregnes etterskuddsvis. Søknad i 2020 gjelder verk oppført t.o.m. 2019 osv.

Produksjoner fra tidligere enn 1992 kan registreres i Manusbanken, men kan ikke søkes stipend/vederlag for dersom ikke tidligere registrert.

Vederlag baseres på et poengsystem, se poengnøkkel. Uttelling pr. poeng vil variere. Stipendets/vederlagets årlige størrelse avhenger av antall kroner til fordeling på antall poeng.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no