Kjære medlemmer


 

 

 

 

 

 

Også i 2017 har kunstnerorganisasjonene stått til knes i arbeid forårsaket av en minister som ikke har tillit til feltet hun representerer.Forslaget til endring i Åndsverkloven som flytter eierskap til våre verk fra kunstner  til oppdragsgiver og oppnevningsrett av stipendkomitémedlemmer fra kunstnere til statens utvalg er to av de tyngste sakene forårsaket av denne mistilliten.

Hvorfor har høyresiden fått det for seg at kunstnere og våre organisasjoner er så upålitelige?  – ”En mafia innsauset i slim” ble vi karakterisert som i en artikkel Helleland delte på facebook.  Mener de virkelig at det er noe i det?

”Vi må lytte til bestemor på snapchat og ikke bare til akademisk snobberi” er et annet sitat fra  et avisinnlegg ministeren selv skrev i Adressavisa.

Hva betyr det egentlig?  Hvilken bestemor?  Hva står hun for og hva vil hun? Hva gjør hun på snapchat, – og hvorfor skal vi lytte til henne! Det er i det hele tatt ikke lett å tolke.

Heldigvis er kommunikasjonen med  sentrum og venstresiden i Stortinget veldig god, og takket være dem fikk vi økt bevilgning til Kulturrådet, vi fikk gjennomført lønnsreformen for Statens kunstnerstipend og vi fikk reversert det gigantiske UD-kuttet i midler til Kulturfremme i utlandet.  Viktige seire!

Det som ikke lot seg redde i denne omgang fordi det kom etter budsjettforliket, var kuttet på svimlende 16 millioner til filmfondet og 4 millioner til spill. Etter sigende et arbeidsuhell. Senere har Helleland uttalt at bransjen må leve med det.  Sentrum-Venstre derimot har lovet å jobbe for å få pengene tilbake når budsjettet skal revideres i juni.

#metoo-kampanjen har preget høsten også hos oss.  Jeg sitter i en arbeidsgruppe som jobber for å finansiere en FAFO–undersøkelse om seksuell trakassering.  Undersøkelsen skal dekke alle yrkesgrupper på de feltene Dramatikerforbundets medlemmer arbeider og er et samarbeidsprosjekt mellom Fellesforbundet, NTL, Filmforbundet, Regiforbundet, Skuespillerforbundet, MFO, NTO, Produsentforeningen og Dramatikerforbundet. Gjennom undersøkelsen håper vi å få kunnskap som gjør oss i stand til å sette inn riktig tiltak på rett sted.

I LO har LO Kultur og LO Selvstendig blitt styrket med administrativt ansatte, noe som gjør at arbeidet skyter fart. På nyåret har vi LO Kultur i ryggen når vi leverer høringssvar om Åndsverkloven og møter komiteen på Stortinget.

I LO Selvstendig jobber vi nå aktivt opp mot politikere med innspill som skal bedre selvstendig næringsdrivende og frilanseres sosiale rettigheter.  Det er litt av et privilegium for lille Dramatikerforbundet å få være med å forme og påvirke disse nye LO-feltene til beste for vår yrkesgruppe.

I det nye året skal styret ansette ny generalsekretær, vi skal forhandle nye avtaler på film og tv-feltet med Produsentforeningen Virke og teateravtale med NTO.  Å få et nytt honorarregime i teateravtalen er prekært.  Lønnsgapet mellom de som skriver for scene og de som skriver for film og tv er skandaløst stort.  At kroner og øre til å skrive manuskriptene kommer fra samme pengesekk i KUD gjør det ikke mindre uforståelig.  Jeg har allerede varslet NTO om at de risikerer en talentflukt dersom de ikke er villige til å ta dette på alvor.

Tiden er nå!

– Og fra Nationaltheatrets scene sier Kjersti Horn i en knallsterk tale på et arrangement i anledning #metoo at alle kort må deles ut på nytt for å få endring:

Fra og med nå, vil vi se mer nyskrevet dramatikk på norske scener, vi vil se det på de store scenene og fremfor alt vil vi se de kvinnelige dramatikerne løftes frem i like stor grad som de mannlige geniene.  Vi vi at tekster med vinnelig perspektiv gis like stor kredibilitet som det mannlige perspektivet.  Vi vil se flere kvinneroller og flere kvinneroller med flere lag, farger og motsetninger enn det å være støttefunksjon til en mannlig hovedrolle.  Kvinnelige skuespillere skal slippe å gang på gang måtte nedverdige seg og låne ut sitt talent til utdaterte kjønnsstereotyper som er mindre intelligente, mindre mangefasetterte og mindre handlekraftige enn dem selv.”

Med det ønsker jeg dere alle en gledelig jul og et flott kreativt 2018!

Monica Boracco
Forbundsleder

 

 

 

 

 

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no