Utlysning, tilskudd til norsk-russisk kultursamarbeid


Utlysning, tilskudd til utvikling av norsk-russisk samarbeid på scenekunstfeltet i nordområdene 2019 – 2021

Kulturdepartementet ønsker å bidra langsiktig til etablering og utvikling av kultursamarbeidet over grensene i nord, og har etablert treårig program for norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene. I programperioden 2019 – 2021 er samarbeid på scenekunstfeltet et av fokusområdene (det andre fokusområdet er urfolkskultur). Det er avsatt inntil 3 mill. kroner til formålet i 2019.

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor det profesjonelle scene-kunstfeltet til å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 – 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av scenekunstfeltet i Barentsregionen.

Det forutsettes at samarbeidet også fanger opp barne- og ungdomskultur.
Aktivitetene skal ha nedslagsfelt innenfor (men ikke nødvendigvis hele) den norske og russiske delen av Barentsregionen, d.v.s. Nordland, Troms og Finnmark, og de russiske regionene Murmansk, Arkhangelsk, Karelia, Komi og Nenets, samt St. Petersburg. Utviklingsarbeidet må være rettet inn mot norsk-russisk samarbeid, men kan også omfatte aktører i Nord-Sverige og Nord-Finland. Samarbeidet kan omfatte flere aktører på norsk og russisk side.

Søknaden om tilskudd skal inneholde

  • prosjektbeskrivelse med opplysninger om bakgrunn for og formål med prosjektet, samt hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring
  • søknadssum og budsjett for hele prosjektperioden (med forutsetning om tilskudd inntil rammen for 2019 også for 2020 og 2021)
  • fremdriftsplan for hele prosjektperioden 2019 – 2021
  • kontonummer for evt. utbetaling av tilskudd

Departementets tildeling skjer for perioden 2019 – 2021 under ett, med årlige utbetalinger. Det tas forbehold om Stortingets bevilgninger for 2020 og 2021.

Det gis ikke tilskudd til

  • aktiviteter innenfor virksomhetens kjernevirksomhet
  • rene kunstneriske prosjekter, som gjennomføring av konserter, forestillinger, utstillinger
  • investeringer
  • FoU-tiltak, utdannelse

Søknadsfrist er 15. september 2019.
Søknad sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no eller til Kulturdepartementet, postboks 8030 Dep., 0030 Oslo.
Søknaden merkes Utlysning norsk-russisk kultursamarbeid 2019 – 2021 – scenekunst.

(Illustrasjonsbildet på forsiden: Foto Tiina-Hauta)

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no