Tillitsbrudd fra Filmforbundet


Boracco nyeste testVi er i dag blitt kjent med en avtale som Norsk Filmforbund har inngått med alle de kommersielle tv-kanalene i Norge. Der hevder de å representere alle rettighetshavere innen film og tv, inklusive alle skribentorganisasjonene i Rådhusgaten.

I avtalen selger de rettighetene til tv-selskapene for en sum de nekter å fortelle oss størrelsen på. Rettighetene de selger er alle våre litterære rettigheter, produksjonsrett, videresendingsrett med mer.

Rettighetsoverdragelsen gjelder ifølge avtalen for 10 års ubegrenset bruk.

Samtidig som dette skjer, ser vi at Filmforbundet har satt i gang en stor vervekampanje der de hevder å ha penger å dele ut fra 2013. Dette stemmer ikke, dette er penger som allerede er fordelt til våre medlemmer fra forfatterorganisasjonene.

I vervekampanjen ber de våre medlemmer om å registrere seg i en organisasjon kalt F©R og slik bli medlem i Norsk Filmforbund. Vær oppmerksom på at et slikt medlemskap fratar deg rettigheter. I tillegg mister du all kontroll over dine rettigheter, siden den avtalen de har inngått med kringkaster ikke sier noe om hvordan de skal fordele vederlagene.

Vi vil på det sterkeste advare mot en slik rettighetsoverdragelse. Får du en epost som ber deg registrere deg i F©R, ikke gjør det!

Med denne handlingen har Norsk Filmforbund utvist dyp illojalitet mot alle medlemsorganisasjonene i Norwaco, da et slikt uautorisert salg av rettigheter potensielt kan rasere hele den kollektive rettighetsforvaltningen på det audiovisuelle på feltet.

Skribentorganisasjonene har sammen skrevet et brev til Filmforbundet med kopi til tv-kanalene. Informasjon om dette er sendt medlemmene i de skjønnlitterære skribentorganisasjonene.

Monica Boracco

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no