Teatret som samfunnsaktør og affektivt lim


Drude von der Fehr og Siren Leirvåg har skrevet boken Teater som betyr noe. Teatrets evne og mulighet til å bli en aktør i det samfunnet det skapes i er knyttet til teatrets evne til kritisk «tenkning» og evne til å aktualisere det etiske og empatiske i tilskuerens persepsjon og erfaring. De spør: Kan det virkelig tenkes at teatret kan påvirke tilskueren slik at det kan skapes en ny form for kulturell, demokratisk og kritisk generøsitet?

«Ulrike Maria Stuart» av Elfriede Jelinek. (Foto fra Norsk Shakespearetidsskrift)

Her kan du lese artikkelen «Teatret som samfunnsaktør og affektivt lim» (pdf)

Drude von der Fehr er professor i allmenn litteraturvitenskap og Siren Leirvåg, Cand. philol. med hovedfag i teatervitenskap.

Vi har fått tillatelse til å gjengi artikkelen «Teatret som samfunnsaktør og affektivt lim», som ble publisert i Norsk Shakespearetidsskrift nr. 3 – 4, 2018.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no