TEATER MANU SØKER TEATERSJEF


Teatersjefstillingen på Teater Manu er ledig fra 1. januar 2022 med repertoarplanlegging fra 1. januar 2021, etter nærmere avtale.  Søknadsfrist: 30. oktober 2020.

Om Teater Manu

Teater Manu er Norges profesjonelle tegnspråkteater, vedtatt opprettet av Stortinget i 2001, og stiftet av Norges Døveforbund i 2003 med tilskudd fra Kulturdepartementet. Mira Zuckermann var med å etablere teateret, hun går nå av med pensjon.

Gjennom snart 20 år har Teater Manu utviklet seg til å bli et statlig finansiert institusjonsteater med en årlig bevilgning på 17,6 millioner. Teatret holder til på Grünerløkka i Oslo.

Teater Manu er et turnerende teater med scenekunst av høy kvalitet som er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt.

Om stillingen

Teatersjefen er den øverste lederen for Teater Manu med ansvar for planlegging og oppfølging av all kunstnerisk virksomhet, produksjon og samarbeid, innenfor de økonomiske rammene styret har fastlagt.

Stillingen har et åremål på 5 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig fra 1.1.2022 med repertoarplanlegging fra 1.1.2021, etter nærmere avtale.

Teater Manu søker en teatersjef med høye kunstneriske ambisjoner, som kan skape unike teateropplevelser på tegnspråk for tegnspråklige og ikke-tegnspråklige.

Teater Manu søker en ambisiøs leder som evner å være nytenkende og som kan formidle scenekunst på tegnspråk til et bredt publikum.

Teatersjefen må være en samlende og inkluderende leder, og ha gode kommunikasjonsferdigheter på tegnspråk og skriftlig.  Tegnspråk er arbeidsspråket på Teater Manu.

Erfaring med politisk og strategisk arbeid innen kunstfeltet er en fordel.

I tillegg til den kunstneriske virksomheten har Teater Manus strategi særlig fokus på økt synlighet, merkevarebygging og publikumsutvikling nasjonalt.

Teater Manu ønsker at deres nye teatersjef skal:

  • Sørge for høyt kunstnerisk nivå på våre aktiviteter for alle aldersgrupper.
  • Være en viktig samfunnsaktør når det gjelder språk- og minoritetspolitikk.
  • Videreutvikle Teater Manu som en viktig arena og aktør for tegnspråklig kulturutvikling og kulturformidling.
  • Sikre et godt helårlig teatertilbud til barn og unge.
  • Ha god kjennskap til tegnspråkkultur nasjonalt og internasjonalt.

Lønn og øvrige vilkår etter avtale.

Søknad sendes på e-post til emnet@teatermanu.no eller som post til

Teater Manu v/ styreleder Emnet Kebreab
Schleppegrells gate 32
0556 Oslo

Spørsmål om stillingen

Styreleder Emnet Kebreab
Telefon: 992 77 437 (SMS/taleanrop)

Nestleder Thomas Blix
Telefon: 995 27 155 (SMS/videoanrop)

teatermanu.no

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no