Styrker kulturbudsjettet


– Vi vet ikke når verden blir normal igjen, derfor er ikke dette et normalt kulturbudsjett. Vi øker budsjettet med 3,7 milliarder, sier kulturministeren, og legger til at det er den høyeste summen noensinne på et kulturbudsjett.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (Foto: Liv Aarberg)

Monica Boracco uttaler at det var en svært god nyhet med 100 friske millioner til kunstnerstipender. Det viser at kulturministeren forstår hvor hardt kunstnerne er rammet nå, sier hun.

– Det er også gledelig at aktører fra det frie scenekunstfeltet fra nå kommer inn på statsbudsjettet. For eksempel foreslås det en støtte til Jo Strømgren Kompani på 3 millioner kroner, og det samme til Verdensteatret.

NOEN HOVEDPUNKTER

Kunstnerstipend:

  • 100 millioner kroner går til å styrke Statens kunstnerstipend. 70 millioner skal gå til midlertidige kunstnerstipend for alle kunstnergrupper, mens resten går til et krisefond for utøvende kunstnere som opplever avlyste oppdrag.
  • Satsen for arbeidsstipend økes fra kr 276 895 til kr 283 210.

Film- og audiovisuell sektor:

  • 29 millioner kroner i økt bevilgning til talentsatsing, hvorav 14 millioner mer til Talent Norge og 15 millioner til Norsk filminstitutts jobb med talentutvikling. Dette skal sikre bredere rekruttering og mangfold.
  • 5 millioner kroner til opptrapping av satsingen på dataspill
  • 67 millioner kroner til deltakelse i EUs program for kultur og audiovisuell sektor, Kreativ Europa, perioden 2021-2027.
  • NRKs tilskudd øker med 153 millioner.

Scenekunstfeltet:

  • Kulturdepartementet vurderer det som nødvendig å få mer oversikt over pandemiens langsiktige konsekvenser for scenekunstområdet før en helhetlig strategi kan presenteres. Regjeringen mener imidlertid at det innenfor dansefeltet er nødvendig å iverksette noen tiltak allerede fra 2021 og foreslår en satsing på dans som kunstform med et løft på 11 mill. kroner i 2021.
  • 10 millioner kroner i økt tilskudd til Den Nationale Scene til prosjektering og bruk av prøvelokale og verksteder.

Annet:

  • 30 millioner kroner til å videreføre og styrke arbeidet med mangfold, integrering og likestilling på kunst- og kulturfeltet ved å støtte institusjoner og aktører som har søkt støtte til mangfoldsarbeid.
  • 15,7 millioner kroner i økt bevilgning til barne- og ungdomskultur som en del av regjeringens arbeid med ny barne- og ungdomskulturmelding.

Se kulturbudsjettet for 2021: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20202021/id2768407/?ch=1

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no