Store utfordringer


Boracco-nyeste-test1De siste ukene har vært preget av store hendelser, både positive og mindre hyggelige.

For å starte med det gode først, så har vel de fleste fått med seg at vi ble votert inn som selvstendig forbund i LO 7. juni. 
Dette grepet vil styrke oss og gi oss mulighet til å tilby medlemmene enda større ryggdekning både politisk, juridisk og sosialt.

Allerede før ferien, skal vi ha møter med LOfavør for å se på om det er noe som bør skreddersys for oss av de tilbudene de har fremforhandlet.

Når det gjelder det mindre hyggelige, så dreier det seg om Filmforbundets(NFF)/Filmregissørenes(NFR) avtale med de private kringkasterne.
30 organisasjoner fra alle sektorer i Norwaco stilte seg bak et mistillitsforslag til Filmforbundet og Norske filmregissører på generalforsamlingen 25. mai. Følgelig ble begge organisasjoner kastet fra styret. Det har aldri skjedd før og burde være et sterkt signal til NFF/NFR om å rydde opp.

Årsaken til den sterke mistilliten er at NFF og NFR fortsatt ikke har kunnet tilbakevise at de ikke har solgt rettigheter de ikke rår over. For at de skal kunne få tillit igjen, må vi ha en tilleggsavtale signert av både kringkasterne og NFF/NFR som sier at dramatikere, dansekunstnere, billedkunstnere, fotografer, romanforfattere mfl. er unntatt fra avtalen.

I et brev  sendt til Norwaco fra NFF/NFR senest i dag, skriver NFF/NFR at det ikke er planer om noen slik tilleggsavtale.

Skribentorganisasjonene i Rådhusgaten har skrevet et brev til alle de tre private kringkasterne, der vi presiserer at dramatikere ikke er omfattet av avtalen.  Vi har bedt dem bekrefte at de er innforstått med dette, men de har ikke svart på henvendelsen.

Vi er også i tett dialog med de andre organisasjonene som er direkte rammet av avtalen, og legger felles strategier for hvordan vi skal løse dette til beste for våre medlemmer.

Monica

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no