Om å skrive stipendsøknad

DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND

Stipendordningen skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Dramatikerforbundets stipend tildeles uavhengig av kjønn, medlemskap i kunstnerorganisasjoner, religiøs eller politisk oppfatning. Alder tas hensyn til, kun ved søknad av forbundets honnørstipend.

TILDELING

Stipendkomiteen for dramatikere, tildeler Dramatikerforbundets eget stipend og innstiller til Statens kunstnerstipend.

NÅR DU SKAL SØKE STIPEND
  • Skriv en god og presis redegjørelse for bruk av stipendet (det er mange sterke søkere)
  • Ha en kortfattet, relevant CV (maks 1 A4-side) klar før du starter søknadsprosessen slik at denne enkelt kan lastes opp i søknadsskjemaet
  • Husk at du søker som dramatiker
  • Gjelder søknaden research, tekniske hjelpemidler eller reise, beskriv behovet/arbeidsprosessen. · Har du et etablert navn, oppfordrer vi uansett til å levere en gjennomarbeidet søknad

 Arbeidsstipend:

  • Når redegjørelsen for bruk av stipendet foreligger, lag en fremdriftsplan og kryss av på det antall år du mener det er behov for. Komiteen vurderer sin innstilling ut ifra dette.

Kortere stipend:

  • Reiser, festivaldeltakelser, research og lignende begrunnes med henvisninger til prosjekter, arbeidsmetoder, nødvendig etterutdannelse og lignende
  • Legg ved budsjett
  • Ikke unnlat å søke kortere stipend der det er mulig, selv om det er arbeidsstipend du ønsker

HUSK:

En god søknad er presis, ryddig og ikke for lang. Vær konkret og tydelig slik at søknaden din er forståelig for en som møter materialet for første gang.

OG

Ved å søke stipend både fra Dramatikerforbundet og Statens kunstnerstipend – gjerne med samme skriveprosjekt – øker sjansen for tildeling.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no