Stiftelsen Fritt Ord øker bevilgningsrammene med 40 millioner kroner


På grunn av koronakrisen som setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon, øker Fritt Ord bevilgningsrammene med 40 millioner kroner. Stiftelsen ønsker å bidra ekstraordinært til prosjekter innen kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt.

Første søknadsfrist for ekstrabevilgningene er 31. mars kl. 15. Den neste er 30. april kl. 15. Deretter vurderes situasjonen fortløpende.

– Vi øker nå våre bevilgningsrammer med 40 millioner kroner, for å hjelpe til å virkeliggjøre gode prosjekter i en tid som både krever og skaper nye måter å formidle på, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

På frittord.no kan vi lese at utlysningen er åpen, og søknader kan for eksempel dreie seg om:

  • Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner med mer.
  • Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords område.
  • Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.

De vanlige søknadsskjemaene på Fritt Ord skal brukes, og søknadene skal merkes «Ekstrabevilgninger 2020».

For alle andre typer prosjekter oppfordrer Fritt Ord til å søke til de vanlige fristene. Mer info på frittord.no

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no