Spillerom – Dataspillstrategi 2020-2022


Kultur- og likestillingsministeren la i dag frem strategien som har fått navnet Spillerom. Strategien skal løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Foto: Kulturdepartementet

Strategien ble presentert i Bergen på Bergen Offentlige Bibliotek 4. september 2019. Foto: Kulturdepartementet

Det er satt fire hovedmål for dataspillpolitikken:

  • Et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet
  • En profesjonell og mangfoldig dataspillbransje
  • Gjennomslagskraft for norske dataspill
  • En inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur

Dataspill er en viktig bransje i den kulturelle og kreative næringen som regjeringen vil legge til rette for, og det skal sørges for rom for utvikling både for spillere og spillutviklere.

For å stimulere til vekst og utvikling i spillbransjen vil regjeringen gi bransjen gode og forutsigbare rammevilkår, slik at bransjen kan utvikle seg mest mulig på egne premisser.      

Det skal også satses på spillmiljøer i hele landet gjennom blant annet tilskudd fra Norsk filminstitutt og regionale filmvirksomheter. Regjeringen vil også tilrettelegge for formidling av dataspill og arenaer der spill kan bygge fellesskap og sosiale nettverk.

– Med denne strategien viser regjeringen at vi lytter til gamerne og tar dataspill på alvor. Vi må heie på gamerne slik at vi får flere som Emil. Slik at det neste Minecraft eller Fortnite kommer fra norske utviklere, sier Trine Skei Grande.

– I dag ligger det 30 millioner i spillpotten, men jeg vil jobbe for en dobling av denne i løpet av strategiperioden, avslutter statsråden.

Spillerom – Dataspillstategi 2020-2022 (pdf)

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no