Fremmer norsk samtidsdramatikk


Maaike van Rijn er oversetter og primus motor for festivalen Ferske Norske, som avholdes 22. mai i Amsterdam. Fem norske nøkkelverk som ennå er ukjente i Nederland er blitt oversatt.

Interessen for norsk dramatikk fikk Maaike van Rijn da hun oversatte Jesper Halles Lilleskogen i 2013, sammen med drama-oversetter Tom Kleijn.

– Jeg elsket stykket og det tente interessen for flere norske samtidsstykker som var ukjente for publikum i Nederland. Jeg søkte litt rundt, fant Manusbanken, og selv da jeg ikke hadde noe direkte formål med stykkene, så jeg potensialet og ventet egentlig bare på en mulighet til å gjøre noe med materialet.

Etter å ha vært med på Theatre Cafe Festival Amsterdam i 2015, et europeisk initiativ for utvikling av teatertekster for barn, stiftet Maaike van Rijn bekjentskap med stykker skrevet av Kristofer Grønskag og Tale Næss.

Maaike van Rijn er initiativ-taker til en festival i Amsterdam 22. mai, som skal fremme nyere norsk dramatikk. Nøkkelstykker av Jesper Halle, Kristofer Grønskag, Tale Næss, Maria Tryti Vennerød og Fredrik Brattberg er oversatt til nederlandsk.

– Jeg bestemte meg for å ta skjeen i egne hender og få noe til å skje rundt disse tekstene.

Vil etablere et marked

For selv om Ibsen er like populær som alltid, er det liten kjennskap til norsk samtidsdramatikk i Nederland.

– Jon Fosse er nokså kjent, men han er stort sett alene om det. De eneste som har satt opp norske stykker de siste femten årene her til lands er regissører som har gått ut fra Kunsthøgskolen i Amsterdam. Men disse oppsetningene er gjerne marginale og blir vanligvis sett av nokså få publikummere. Med prosjektet Ferske Norske introduserer vi publikum for scenestykker som ennå er ukjente i Nederland. Stykkene er oversatt av erfarne drama-oversettere og vi arrangerer nå en mini-festival, som primært retter seg mot profesjonelle teaterfolk, for å skape blest rundt prosjektet. Til syvende og sist er det jo disse som bestemmer om stykkene skal opp på scenen eller ikke, noe som selvfølgelig er vårt ultimate mål.

Individuell stil og stemme

For Norge og Nederland har mye mer til felles, enn hva som skiller landene  kulturelt sett, mener Maaike van Rijn. Det gjelder både historisk sett, geografisk sett, religionsmessig og økonomisk – og i mye større grad enn for eksempel Tyskland.

– Stykkene som nå er oversatt handler mye om de samme temaene som opptar oss her i Nederland – problemstillinger vi gjerne baler med i våre egne stykker, bare med en liten eksotisk tvist. Det gjør dem egentlig bare mer interessante. Hvis vi får nederlandske regissører til å innse dette, ser jeg en fremtid for disse stykkene her til lands.

– Hva var kriteriene for dem som ble valgt ut?

– For det første måtte dramatikerne i det store og hele være ukjente i Nederland. For det andre måtte stykkene være skrevet etter 2000 og ikke være  dramatikerens debut. Priser, nominasjoner og oppsetninger i utlandet spilte også positivt inn. Det var også viktig at de fem stykkene hadde en sterk individuell stil og stemme. Til syvende og sist hadde også min egen personlige smak noe å si. Og selv om jeg er fullstendig klar over at disse fem stykkene ikke kan romme det hele og fulle av norsk samtids-dramatikk, har jeg forøkt å skape en interessant sammensetning som jeg håper og tror vil vekke det nederlandske folks nysgjerrighet – og ikke minst stimulere til å lete etter mer der det kom fra.

Vil lese scener

Å fremme ny norsk dramatikk er selve hovedhensikten med festivalen 22. mai.

– Det blir et fullspekket program og blant annet et ettermiddags-seminar for profesjonelle teaterfolk. Studenter er også velkomne til å delta. Line Rosvoll kommer for å fortelle om Dramatikkens Hus – og flere norske regissører som jobber i Nederland vil diskutere forskjeller og ulikheter mellom de to landene – og ta for seg både norske og nederlandske teaterstykker. Skuespillere fra fem velkjente nederlandske teatergrupper vil lese scener fra de fem oversatte stykkene – og norske og nederlandske dramatikere vil snakke om det å skrive for scenen. Håpet er at opplegget vil legge fundamentet for et langt og lykkelig fremtidig samarbeid mellom de to landene.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no