SAMME FRIST for å søke midlertidig stipend


I forslaget til statsbudsjettet ble det foreslått 100 millioner kroner til 309 ettårige stipend til Statens kunstnerstipend.

De 309 midlertidige ettårige stipendene vil bli tildelt i den ordinære søknadsrunden som har søknadsfrist nå 16. oktober kl. 13:00.

Fordelingen av stipendene på de ulike kunstnergruppene vil først bli vedtatt etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet. Tildelingene som har søknadsfrist 16. oktober vil være klar i mars 2021.

Det vil altså IKKE bli en egen utlysning for disse stipendene, så du må IKKE vente med å søke! 

Det ikke noe eget skjema for de midlertidige stipendene, så:

  1. Har du allerede søkt statens ‘ordinære’ arbeidsstipend (1 – 5 år og/eller 1 – 3 år for yngre kunstnere), så har du også søkt de ekstraordinære/midlertidige ett-årige arbeidsstipendene.
  2. Har du ikke søkt ennå, så søk statens arbeidsstipend (1 – 5 år og/eller 1 – 3 år for yngre kunstnere) på ‘vanlig’ måte. Ved å gjøre det søker du også de ekstraordinære/midlertidige ett-årige arbeidsstipendene.

Alle som etter søknadsfristen 16. oktober kl. 13:00 har søkt ovennevnte arbeidsstipend – uansett antall år –  vil være med i vurderingen også av de ett-årige stipendene.

Les mer om de nye stipendene her: https://www.kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/-viktig-satsing-pa-kunstnerstipender

På denne siden finner du lenker både til å søke Dramatikerforbundets stipend og Statens kunstnerstipend:
https://dramatiker.no/dramatikerforbundets-stipend-2021/

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no