Pris til Einat Weizman


Einat Weizman er en jødisk-israelsk dramatiker, regissør og skuespiller som de senere årene har skrevet og regissert dokumentarbaserte forestillinger som går stadig dypere inn i problematikken «hva gjør okkupasjonen med oss som enkeltpersoner og splittet multietnisk samfunn?»

Einat Weizman er tildelt Dramatikerforbundets Solidaritetsstipend 2019.
(Foto: Torunn Eikanger)

Hun har valgt å bruke sin posisjon som kjent skuespiller til å gi stemme til noen av de mest marginaliserte av de palestinske israelerne, eller statsløse palestinere. Hennes kunstneriske formidling av disse problemstillingene har møtt stadig sterke motstand under den sittende høyrepopulistiske regjeringen og hun lever med sensur, drapstrusler, trakassering og svært vanskelige arbeidsforhold.

Hennes prosjekt Prisoners of the Occupation ble stanset av kulturministeren Miri Regev, rett før det skulle vises på Akko-festivalen, den største festivalen i Israel. Weizman har på tross av sensuren utvidet researcharbeidet og skrivingen i samarbeid med israelske menneskerettsorganisasjoner og palestinske organisasjoner for politiske fanger og eks-fanger. Kulturministeren har svart med å kalle henne forræder, angripe henne personlig fra talerstolen i Knesset og truet med at ethvert teater som tar i dette stoffet vil miste statsstøtten umiddelbart. Weizman jobber derfor for at stykket skal settes opp i første omgang utenfor landets grenser og sensurens rekkevidde.

I tillegg jobber hun med en annen strategi: Ved å skrive en monolog som hun kan fremføre selv, kan hun fremføre den hvor som helst, og er ikke avhengig av å ha støtte fra et offentlig finansiert teater. Hun skriver i øyeblikket på stykket «I, Dareen T» basert på samtaler med den palestinsk-israelske poeten Dareen Tatour som har sittet i husarrest og nå er fengslet på grunn av et dikt hun publiserte på facebook. 

Et solidaritets-stipend vil kunne gi Weizman mulighet til å få skrive ferdig stykkene «Prisoners of the Occupation» og «I, Dareen Tatour», oversette utsmuglede brev og tekstmateriale fra nåværende politiske fanger og intervjumateriale med eksfanger fra arabisk til hebraisk, samt til å oversette de ferdige stykkene til engelsk for å få spredd dem til utlandet. Hennes tidligere stykker har blitt vist på festivaler i Europa, Asia og Amerika, og foreligger interesse fra teatre og festivaler i flere land for å få satt opp stykkene. 

Den moralske støtten i et solidaritetsstipend vil i tillegg ha en sterk motiverende effekt for både Weizman og hennes informanter og samtalepartnere som ikke under dagens klima selv kan fronte kritiske ytringer offentlig.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no