Styret og utvalg

Styret og utvalg velges av forbundets generalforsamling (årsmøtet). Det innkalles til årsmøte innen 30. april.

STYRET
Styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Styret er beslutningsdyktig når enten styrelederen eller nestlederen og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Styrets forhandlinger protokollføres.

Monica Boracco
Forbundsleder
leder#dramatiker.no
Tel. kontor: 22 47 89 51
Mobil: 996 21 078


Geir Meum Olsen
Nestleder
meolsen#online.no


Vegard Steiro Amundsen
Styremedlem
vegard.sa#gmail.com


Kristin E. Bjørn
Styremedlem
kristin#ferskescener. no


Eirik Ildahl
Styremedlem
eirik.ildahl#getmail.com


Ragnhild Tronvoll
Styremedlem
ragnhild.tronvoll#getmail.com


Trond Arntzen
Styremedlem
trond#uia.no


Nina Wester
Styremedlem
ninawester#hotmail.com


Mette Karlsvik
Vara
mette#skrift.info


Terje Solli
Vara
terje.solli#gmail.com


STIPENDKOMITEEN

Stipendkomiteens medlemmer og varamedlemmer skal ha en funksjonstid på 2 år likevel slik at ett eller to medlemmer er på valg hvert år. Stipendkomiteen tildeler forbundets stipend og er innstillingsinstans for Statens kunstnerstipend.

Medlemmer: Hanne Ramsdal
Dag Johan Haugerud
Liv Heløe
Bjørn OIaf Johannessen
Siri Broch Johansen
Vara: Anne-Karen Hytten

OVERSETTERUTVALGET

Oversetterutvalget behandler søknader om støtte til oversettelse av norsk dramatikk. Utvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Utvalget velger selv sin leder.

Medlemmer: Oda Fiskum
Kate Pendry
 Vara: Kathrine Nedrejord

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har en funksjonstid på 1 år og velger selv sin leder.

Medlemmer: Fredrik Høyer
Karianne Lund
Line Fougner Christensen
Axel Hellstenius

DET DRAMATISKE RÅD

Søknader om medlemskap behandles av DDR som avgir sin innstilling til styret. Styret fatter det endelige vedtak om medlemskap. Medlemmer av DDR har en funksjonstid på 3 år. Rådet velger selv sin leder. Rådets leder har en funksjonstid på 1 år. Ingen kan sitte i DDR lenger enn 6 år sammenhengende.

Medlemmer: Bahareh Badavi
Per Schreiner
Eirik Fauske
Nelly Winterhalder
Ellen Lyse Einarsen
Vara: Bjørn-Erik Hanssen


NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no