Priser

HANS HEIBERGS MINNESTIPEND

Til minne om Hans Heiberg har forbundet siden 1988 delt ut stipendet. Stipendet er på kr 25.000 og kan deles ut inntil to ganger pr. år til medlem med lang og god innsats for forbundet. Tildeling skjer etter innstilling fra styret.

HÅNDTRYKKET

Håndtrykket utdeles av styret i NDF. Det kan gis til personer, teatre eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for norsk dramatikk og for det felles beste gjennom faglig og/eller kunstnerisk arbeid. Prisen er et trykk, ‘Hun går’, laget av Ingri Egeberg. Tildeling skjer etter innstilling fra styret.

GLEDESGLASSET

Gledesglasset blir tildelt en dramatiker med en kunstnerisk seier det siste året. Glasset er et Magnorglass med  Ingri Egebergs strek.

TIMEGLASSET

Timeglasset deles ut under Kortfilmfestivalen i Grimstad til beste manuskript i en fiksjonsfilm. Prisen er et timeglass designet av Ingri Egeberg og formgitt av Magnor Glassverk samt et stipend på kr 15.000. Styret utpeker juryen.  En representant fra styret eller juryen foretar utdelingen.

SOLIDARITETSTIPENDET

Solidaritetstipendet kan gå til prosjekter eller til enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg/arbeide i sitt hjemland, eller som oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige forhold. Dramatikerforbundet setter av årlig kr 50.000 til Solidaritetstipendet.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no