Medlemskap

For å kvalifisere til medlemskap, må en manusforfatter/dramatiker ha skrevet og fått oppført minst et helaftens verk eller flere kortere dramatiske verk for teater, film, TV, radio eller spill. Oppføringen må være profesjonell, og forfatter må bo eller ha sitt virke i Norge, eller være norsk statsborger bosatt i utlandet.

Medlemsparagrafen, § 2 a) vilkår i sin helhet finner du her

Hospitantmedlemskap

Alle som har fullført offentlig godkjent høyere utdanning som dramatiker eller manusforfatter kan søke om å bli hospitantmedlem.

Det Dramatiske Råd (DDR) behandler alle søknader og gir sin innstilling til styret som gjør endelig vedtak. DDR møtes kvartalsvis og frister for innsending av medlemskapsøknader er:

15. januar (obs! tidligere 15. februar), 15. mai, 15. august og 15. november. 

Medlemskontingent

Dramatikerforbundet er et LO-forbund, og LOfavør innboforsikring vil være en obligatorisk del av medlemskapet i forbundet. For 2021 er premie for innboforsikringen kr 876 og kommer i tillegg til medlemskontingenten som for ordinært medlem er kr 2000 og for hospitanter kr 1300. Studentmedlemmer betaler en lavere premie for innboforsikringen, kr 350 pr. år og betaler ingen medlemskontingent.

Om ordinært/fullt medlemskapSøk ordinært/fullt medlemskapOm hospitantmedlemskapSøk hospitantmedlemskapStudentmedlemskapSøk studentmedlemskap
Medlemskap kan søkes av forfatter som har skrevet og fått offentlig oppført minst ett helaftens eller flere kortere dramatiske verk. Dersom forfatterskapet består av adaptasjoner av eksisterende verk og/eller delt forfatterskap må søker vise til større volum. Medlemskap forutsetter at oppføringen er profesjonell og at verket holder profesjonell kvalitet.
Neste søknadsfrist er
15. mai. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post(at)dramatiker.no

VIKTIG:
For å være sikker på at søknadskjemaet er sendt: Sjekk at du har mottatt kvittering på e-post. Det kan ta noe tid før den kommer. Sjekk ev. spamfilteret. Dersom du ikke mottar kvittering innen rimelig tid; ta kontakt!

Enhver som har gjennomført offentlig høyere utdanning som dramatiker, kan etter søknad bli hospitantmedlem.
Neste søknadsfrist er
15. mai. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post(at)dramatiker.no

VIKTIG:
For å være sikker på at søknadskjemaet er sendt: Sjekk at du har mottatt kvittering på e-post. Det kan ta noe tid før den kommer. Sjekk ev. spamfilteret. Dersom du ikke mottar kvittering innen rimelig tid; ta kontakt!

Medlemskapssøknad hospitant 2021

Enhver som har gjennomført offentlig godkjent høyere utdanning som dramatiker, kan etter søknad bli hospitantmedlem.


  • Eksamensår Utdanningssted- og grad for høyere utdanning som dramatiker Godkjent av Statens lånekasse  

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY

Studerer du ved godkjent institusjon som gir høyere utdannelse som dramatiker/manusforfatter, kan du søke studentmedlemskap i Dramatikerforbundet. Medlemskapet som sådan er gratis, men innebærer obligatorisk innboforsikring gjennom LOfavør. Studentmedlemskapet innebærer derfor en årlig avgift på kr 350.
Studentmedlemskapet opphører automatisk ved avsluttede studier.

Studentmedlemskap  • For bruk i statistikk
  • Skriv inn hvilken linje du går på, dvs. hvilket bachelor-program du følger
  • Skriv inn år og måned slik, f.eks.: 2020 juni
  • Studerer du ved godkjent institusjon som gir høyere utdannelse som dramatiker/manusforfatter, kan du søke studentmedlemskap i Dramatikerforbundet. LOfavørs Innboforsikring følger automatisk med medlemskapet. Denne koster kr 350 pr. år. Medlemskapet utover det er gratis.
  • Skriv inn dato for innsendelse av søknaden

    Date Format: DD slash MM slash YYYY

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no