Nye stemmer, nye historier, nye uttrykk


Shanti Brahmachari savnet en tankegang hvor prosessen står mer sentralt enn sluttresultatet. Det førte til organisasjonen TekstLab, som i 2015 genererte hele tusen nye tekster.

– Som scenekunstkonsulent i Kulturrådet hadde jeg sett en strøm av gode prosjekter som vi ikke fant plass til. Begrensningene i systemet gjorde det vanskelig å få ny dynamikk og nye stemmer på banen. De store gruppene tok en stadig større del av kaka og det ble tilsvarende mindre igjen til de små og gode prosjektene som dermed ikke fikk mulighet til å komme i gang. TekstLab, som vi startet på Skuespillersentret  i 2008, var dermed delvis et svar på det.

shanti2-2

Shanti Brahmachari. Foto: Chris Erichsen

Shanti Brahmachari sitter i et møterom på Sentralen i Oslo og puster ut etter årets TekstLab Scratch festival, som ble avholdt på Dramatikkens Hus fra 6 til 16 november og hvor hele 12 nye forestillinger ble presentert. – Festivalen er en arena for å vise fram ny scenetekst. Work in progress, nye stemmer, nye historier, nye uttrykk. Vi bruker festivalen på slutten av året til å vise fram hva vi har jobbet med resten av året, sier hun. – Til oss kommer deltakerne med egne ideer til tekster og selv hvilken form de ønsker å bruke, om det er sang, dans, teater eller poesi og spoken word. De jobber sammen med scenekunstnere og veiledere for å finne fram til et uttrykk som passer tekstens intensjon.

Laboratorieprosess

Shanti Brahmachari er født og oppvokst i England hvor hun jobbet med å utvikle ny scenetekst både på The National Theatre, Tricycle Theatre og the Royal Court YPT:

– På National Theatre jobbet vi mye med laboratorieprosess-tenkning. Jeg savnet en sånn tilnærming da jeg kom til Norge. Det manglet et rom hvor man kunne jobbe prosessorientert. Og her i Norge var det naturlig å starte det opp innenfor det frie feltets rammer. Som scenekunstkonsulent tok jeg initiativ til Den Unge Scenen, et prosjekt jeg hadde med meg fra The National Theatre og det vi kalte prosjektlaboratoriet, en forløper til den nåværende forprosjektordningen i Kulturrådet.

– I metoden vi jobber med står dermed prosessen sentralt, det jobbes med eksperimentelle og ofte dokumentariske uttrykk. Vi søker etter en ikke-hierarkisk struktur. Vi jobber mye med tekst og framføring samtidig. Det er ofte flere veiledere som er involvert samtidig – og hver for seg – i prosessen, som er tverrfaglig, og også involverer billedkunstnere, dansere og forfattere.

Den ensomme dramatikeren

Dette er m.a.o. langt unna den ensomme dramatikeren som sitter i sitt tårn og suger alt av eget bryst. – Jeg opplever at det ligger veldig mange nært å være skapende i prosess, i stedet for å sitte i isolasjon foran datamaskinen, noe som kanskje utfordrer konvensjonelle roller og arbeidsprosesser. Dette gjelder ikke minst barn og unge, når man møter dem erfarer man fort at de vil spille og skape selv. De er ikke interessert i å gå hjem og sitte der og skrive. Et interessant eksempel så vi på Scenetekstivalen i regi av Ferske scener i Tromsø, hvor vi ikke hadde manus med på scenen. Mange i publikum trodde det var en ferdig forestilling, men det var det ikke!

Konstellasjon er et nøkkelord i den arbeidsmetoden som brukes i TekstLab.

– I de siste par årene har vi vært fokusert på det dokumentariske og kunstnerisk har vi fokusert på hvordan uttrykke det menneskelige møtet. I den sammenhengen har vi jobbet mye med tekst i bevegelse, det fysiske. Der er det viktig at vi er oss bevisste på de enkelte konstellasjonene som skal jobbe sammen, så vi prøver å skreddersy sammensetningen til hvert prosjekt, sier Brahmachari som trekker fram Ali Djabbary sitt prosjekt som han har kalt Ferdaminne, etter Åsmund Olavsson Vinje. Djabbary, som til daglig jobber fast på Nordic Black Theatre og i Verdensteatret, trekker her veksler på sine erfaringer som flyktning fra Iran.

Kulturell byttehandel

– I fjor jobbet han med en fortelling, hvor han var på scenen med en psykolog, som dreide seg om hele reisen gjennom Iran. I årets del to, som handler om hans møte med Tyskland jobbet han mye med det billedlige og det tekniske, med bevegelse, film og ris som scenografisk element. For ham var det dermed viktig å få med medarbeidere som kunne jobbe teknisk og noen som hadde kompetanse på bevegelse. En annen, Hanna Filomen Mjåvatn, jobber med temaet adopsjon og for henne var det da viktig å kunne jobbe med noen andre som også hadde erfaring med å være adoptert. Hun er selv dansekunstner og da hadde hun koreografen  Cecilie Lindeman Steen som veileder, meg selv som dramaturg og Julian Skar som musiker. Men hvis det dreier seg for eksempel om en slampoet som forsker i en ordmessig fortellerform må det noe helt annet til.

Er det spesielt ungdom dere henvender dere til?

– Hos oss er deltakerne både barn, ungdom og unge eller veletablerte scenekunstnere, som Ali Djabbary. TekstLab ung startet opp for fem år siden, møtes fast hver uke og er i en alder fra 13 til 26 år. Men alle hadde ikke tid til å møtes hver uke, så da startet vi lavterskelprogrammet Scratch hvor ungdommer kan komme med en tekst, eller bare en idé og møte en veileder og utvikle prosjektet, noe som har fått en utrolig oppslutning. Bare i 2015 ble det lagd 1000 tekster! En del unge, nyutdanna scenekunstnere deltar også. På fjorårets festival hadde vi besøk av Eugenio Barba som snakket mye om Odin Teatrets prinsipp om kulturell byttehandel.

En gang på 70-tallet oppholdt Odin Teatret seg i en landsby i Sør-Italia hvor de arbeidet med en ny oppsetning. De lokale bøndene spurte da om de kunne lage en forestilling for dem.

Det sa teatret ja til, på betingelse av at de fattige bøndene ga de fattige teaterarbeiderne noe tilbake, det kunne være sang, dans, mat, hva som helst. Siden har de fulgt det prinsippet overalt hvor de har vært. – Vi gjennomfører prinsippet ved at de som veileder også kommer med sine egne prosjekter og presenterer dem, sier Shanti Brahmachari som understreker at en viktig motor i Tekstlab er aktiv oppsøkende virksomhet på bl.a. skoler, bibliotek og asylmottak for å få fram nye stemmer.

Fakta
TekstLab samarbeider med Dramatikkens Hus, Norsk Skuespillersenter, Nordic Black Theatre/ Caféteatret og Biblo Tøyen. – TekstLab samarbeider med Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO) om utdanning i «Scenekunst i det offentlige rom» og i forskningsprosjektet UTSNIDT om Scenekunst, narrative identitet, pedagogikk & mangfold. I ”TekstLab prosessor i skolen som kunstarena” deltar barn, ungdom, kunstnere, lærere, lærerstudenter. – TekstLab er fra 2012 støttet av Kulturrådet fra områdene Fri scenekunst, Andre scenekunsttiltak, Barn og unge og Andre formål og fra Fond for Utøvende Kunstnere. TekstLab er også støttet av Bergesenstiftelsen, og Talent Norge har valgt TekstLab som sin satsing innenfor Fri scenekunst for årene 2015-17.

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no