Nye krefter i Norsk Dramatikkfestival


Hildur Kristinsdottir er ny kunstnerisk leder for Norsk Dramatikkfestival, som i disse dager søker nye tekster til iscenesettelse.

Utlysningen finner du her >> 

Foto: Sonja Evang

Hildur Kristinsdottir (i midten) er ny kunstnerisk leder for Norsk Dramatikkfestival. Her sammen med styreleder og fungerende daglig leder for Dramatikkfestivalen, Gunnar Germundson og kunstnerisk leder ved Dramatikkens hus, Line Rosvoll. (Foto: Sonja Evang)

Selv har Kristinsdottir aldri vært redd for å utforske scenekunstens potensiale – og nå ser hun etter tekster som trenger teateret.

– Det blir nok enklere å si noe vettugt om arbeidet med festivalen når det er gått litt tid, men når vi søker etter ny norsk dramatikk så ønsker vi jo oss tekster som kler en fremførelse på scenen. Mange gode tekster kan være best å lese for seg selv. Teateret er en kollektiv opplevelse som skiller seg fra litteraturens individuelle.

Vi ønsker tekster for alle aldre – barn, unge eller voksne, skrevet av en eller flere forfattere, det være seg kortere enaktere eller av lengre format. Men de må være såpass ferdige at vi kan ane en forestilling, sier Kristinsdottir.

Nybrottsarbeid

Den nyansatte kunstneriske lederen har god kjennskap til festivalen hun skal lede. Hun hadde regi på Nelly Winterhalders «Reven og Ulven», en av festivalens tekster i 2017 – og satt i juryen for barne- og ungdoms-tekster under forrige festival. Det tror hun er verdifull erfaring for den rollen hun nå trer inn i.

– Det var ulike meninger og mange interessante diskusjoner om tekstene som kom inn. Ikke minst var det stor forskjell på hvilke tekster vi falt for. I den rollen som jeg nå innehar er det vanskelig å ikke la seg farge av sitt eget forhold til teater. Jeg er nok en som tenker at tekst også er visuelt. At det er et møte mellom bilde og tekst, og deretter kropp og rom. Jeg tilhører en tradisjon som ser teatrets elementer som likestilte.

Jeg vil gjerne at teater skal være nybrottsarbeid, som jo interessant kunst bør være. Og så gleder jeg meg til å bli overasket, og å dykke inn i andres ideer og kunstnerskap på et tidlig stadium.

Godt valg

Styreleder og fungerende daglig leder for Dramatikkfestivalen, Gunnar Germundson, er glad for at valget av ny kunstnerisk leder har falt på Hildur Kristinsdottir.

– Det er en fordel at Kristinsdottir har erfaring med festivalen fra tidligere, at hun vet hva festivalen er. Hun har dessuten verdifull produsenterfaring – og kommer fra det frie feltet, der hun blant annet har vært assosiert kunstner på Black Box teater i 2017 og 2018. Som kunstnerisk leder har hun et litt annet nettverk enn tidligere ledere av festivalen, og kanskje finner hun samarbeidspartnere derfra i tillegg til institusjonsteatrene som vi alltid er så heldig å få til samarbeid med.

Hennes blikk for barn og unge, som er et av festivalens tydelige satsningsområder, er også et stort pluss. Kristinsdottir er vant til å drifte kompanier, det er en fordel når du skal lage festival. Jeg tror det er mange med meg som gleder seg over dette valget, sier Germundson.

Fortsatt samarbeid med Dramatikkens hus

Og festivalens styre ønsker fortsatt samarbeid med Dramatikkens hus for gjennomføring av festivalen i 2021.

– Det blir den femte festivalen her på huset, sier Line Rosvoll, som mener at Dramatikkfestivalen og Dramatikkens hus i bunn og grunn har samme målsetting; nemlig å fremme ny norsk dramatikk – dog med ulike virkemidler.

– Da festivalen ble født i 1985 ble det ikke spilt mye nytt norsk i Norge. Så man kan si at festivalen og huset her oppsto fra det samme behovet. Vi er en odelsgard for utvikling av ny norsk dramatikk.

Jeg har selv ledet festivalen i flere år og ser hvor viktig den har vært som møteplass for dramatikere og produsenter.

Rosvoll understreker viktigheten av tette skott mellom huset og festivalen i selve utvelgelsesprosessen.

– Det skal blant annet ikke sitte folk fra oss i juryen. Dette for å forhindre at stykker vi har jobbet med her på huset kommer med fordi vi kjenner prosjektene. Alle innsendte tekster til Dramatikkfestivalen skal juryeres anonymt. Det er et uhyre viktig premiss. Under forrige festival var det flere av juryens utvalgte som hadde vært innom Dramatikkens hus, og det gledet meg stort. Samtidig er det viktig at Dramatikkens hus og festivalen gir to forskjellige veier til produksjon for den skrivende.

Bidrag til Hedda

Rosvoll tror det er bra at festivalen i 2021 avholdes under Heddadagene i juni.

På dette tidspunktet er byen er full av teater-ledere som finner veien til festivalen.

– Det er hard konkurranse om publikum i denne perioden, men erfaringen viser at det gir ny norsk dramatikk en oppmerksomhet i den viktigste målgruppen, nemlig teatermiljøet, som ellers er vanskelig å oppnå.

Ikke minst passer det med mandatet til Dramatikkens hus å gi dette bidraget til Hedda annet hvert år.

– Vi stiller også dramaturgiatet ved Dramatikkens hus til disposisjon når tekstene er valgt.

Det er Gunnar Germundson glad for.

– Selv om vi sier at vi skal ane en forestilling i de innsendte bidragene, har alle tekster utbytte av en prosess før prøvetiden hvor kun teksten er i fokus.

Norsk Dramatikkfestival er støttet av Norsk Kulturråd og har vært avholdt 14 ganger siden 1985. 150 ulike dramatikere og forfattere har blitt urfremført, og mange av dem begynte sin karriere med å sende inn en tekst til festivalen.

Den forrige kunstneriske lederen, Victoria Meirik, er ansatt som dekan ved KHiO. Hun skriver følgende i en hilsen:

Historisk har Norsk Dramatikkfestival vært landets viktigste rekrutteringsportal for dramatikere. Jeg har lest alle de innsendte bidragene til de tre festivalene jeg har vært kunstnerisk leder for og det har vært en stor glede. Med samme glede leser jeg at politikere gjerne vil støtte norske teaterscener som spiller ny norsk dramatikk. At Anette Trettebergstuen og Freddy Andre Øvstegård foreslår en ordning for ny norsk dramatikk verdt 10 millioner støtter opp om det festivalen ønsker å synliggjøre: Det må komme flere midler for å stimulere og støtte visning av ny norsk dramatikk fordi mye av den holder et så høyt nivå. Norsk dramatikk er ettertraktet og har satt sitt preg på den internasjonale scenekunsten. Jeg er sikker på at min etterfølger vil sørge for at festivalen videreutvikles og opprettholdes som en arena hvor den nye dramatikken får sin scene på vei ut i verden. Leve dramatikken!

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no