«No har vi starta fagforening!»


Tirsdag 19.06. ble Norske Dramatikeres Forbund avd. Trøndelag stiftet på et møte i Folkets Hus i Trondheim. Bakgrunnen for stiftelsen er behovet for å få samordnet de ulike faglige aktivitetene som kunstnerne i Trøndelag står oppe i, og ikke minst knytte disse sammen med fagbevegelsens kamp.

Egen avdeling av Dramatikerforbundet i Trøndelag. Foto: John-Peder Denstad

Inspirert av blant annet Hans Rotmos Høvlerivise har dramatikerne i Trøndelag nå startet egen avdeling av Dramatikerforbundet. Det nye regionstyret fra venstre: Styremedlem Coby Omvlee, leder Bjørn-Erik Hanssen, styremedlem Edvard Rønning og nestleder Rasmus Rohde. Styremedlem Marte Hallem var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foto styret: John-Peder Denstad

I sin innledning til møtet tok initiativtaker Bjørn-Erik Hanssen opp at presset på kunstnerne har økt de siste årene. En rapport som Telemarksforskning la fram i 1915, viste at norske kunstnere i snitt tjente 185 000 i året. Mens arbeidstakere flest økte lønningene, hadde kunstnergruppene en nedgang i reallønna på 15 % fra 2006 til 2013. Kunstnerne står også svakt i forhold til det andre grupper regner som en selvfølge, nemlig sykelønn og pensjon. «Vi ser også en tiltakende skjerping av klimaet i vår egen bransje, særlig innenfor film, hvor store mediekonserner kontrollerer stadig mer av film- og serieproduksjonen, med kamp om rettighetene, og dermed inntektene, som en naturlig følge,» sa Hanssen videre. Dette ledet fram til at Dramatikerforbundet i 2016 valgte å gå inn i LO for å stå sterkere. Å stifte den første lokalavdelingen av forbundet, er dermed en naturlig oppfølging av dette. Dramatikerforbundet Trøndelag vil legge betydelig vekt på å komme i gang med organiseringen av LO Kultur lokalt.

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim. Foto: LO i Trondheim

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim. Foto: LO i Trondheim

Leder i LO i Trondheim, John-Peder Denstad, var også til stede på møtet og ønsket initiativet varmt velkommen. Han orienterte om den brede aktiviteten som skjer blant de 30 000 medlemmene i LOs avdelinger i Trondheim – og i Trøndelag for øvrig. Han la vekt på den såkalte Trondheimsmodellen som består i at hele fagbevegelsen i byen fremmer klart definerte krav til de politiske partiene og ber dem svare på hvordan de stiller seg til disse kravene. Resultatene blir trykt opp som brosjyre til byens befolkning slik at velgerne tydelig kan orientere seg i forhold til hvilke partier som støtte hva av fagbevegelsens krav. Denstad ønsket Dramatikerforbundet velkommen til å fremme sine saker innenfor kunstfeltet.

Etter at egne vedtekter var vedtatt, ble et styre valgt, med følgende sammensetning: Leder Bjørn-Erik Hanssen, nestleder Rasmus Rohde, styremedlemmer Coby Omvlee, Edvard Rønning og Marte Hallem.

Det nye styret vil møtes første gang over sommerferien og da ta kontakt med blant andre musikerne i MFO for videre framstøt i arbeidet med LO Kultur. Rekruttering av egne medlemmer vil også være en sentral oppgave.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no