NFIs nye manusordning


19. januar redegjorde Ståle Stein Berg, seksjonsleder for kunstnerisk vurdering i NFI, for den nye manusordningen på et møte med medlemmer i Dramatikerforbundet.

Her er hovedpunktene fra møtet:

Det kan nå søkes om manusutvikling gjennom to ordninger:

Manusutvikling fiksjon

Manusutvikling (idéutvikling) dokumentarfilm

Det blir fire søknadsfrister i året, og for manusutvikling fiksjon er førstkommende frist 14. februar 2021.

Den nye manusordningen har kommet på plass fordi NFI «mister» de to  manuskonsulentene. Nå er det spillefilmkonsulentene og dokumentarfilm-konsulentene som skal stå for utvelgelsen av manus som skal utvikles.

I den nye ordningen gis manusforfatteren større tillit, større selvstendighet – og mer penger. Manusutvikling må søkes i to faser, og for hver av fasene tildeles manusforfatteren 250 000 kr. Konsulentene vil ikke ha den samme rådgivende funksjonen som manuskonsulentene har hatt, men det er en forutsetning at manusforfatteren selv knytter til seg en dramaturg/manuskonsulent for å jobbe godt med manusutviklingen. Leveringsfristen er 6 måneder per fase.

Ståle Stein Berg poengterte at pengene som tildeles i manusordningen IKKE skal inngå i produksjonsbudsjettet, og skal altså ikke regnes inn i produsentens kalkyle.

Som en hovedregel kan det ikke søkes om manusutvikling for prosjekter som allerede har vært i ordningen, og heller ikke prosjekter som er satt på vent hos en produsent. Det er kun nye prosjekter som vil kvalifisere til støtte, og det er bare mulig å ha ett prosjekt i ordningen om gangen. At prosjektet allerede har fått støtte, for eksempel gjennom et regionalt filmsenter, er bare en fordel.

For prosjekter som har fullført fase 1, blir det ikke noen automatikk i at de går videre til fase 2 – noen vil falle fra – men målet med den nye ordningen er at manusene faktisk skal bli produsert.

Talentordningen hos NFI har en egen manusutvikling, og de som er i ordningen konkurrerer dermed ikke med søkere til manusutvikling fiksjon eller manusutvikling (idéutvikling) dokumentar.

Det gis ikke tilskudd til manusutvikling for kortfilm.

En FAQ vil snart bli publisert på veiledningssidene for manusordningen (nfi.no)

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no