NFIs nye forskrifter er klare


Etter å ha lyttet til innspill og justert på en rekke områder, er nå endringene i forskriftene til Norsk filminstitutt klare.

Det var Kulturdepartementet som for to år siden ga NFI i oppdrag å tilpasse virkemidlene til endringene i det audiovisuelle feltet og sikre at de er optimalisert for å nå de filmpolitiske målene satt av Stortinget.  Etter ekstern og intern evaluering i 2019 med påfølgende dialog og høring i 2020, har NFI og Kulturdepartementet nå konkludert etter en grundig gjennomgang av de 49 høringssvarene.

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt. (Foto: NFI)

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt. (Foto: NFI)

– Mange av endringene har det vært bred oppslutning om, men har druknet litt i debatten om det mye omtalte etterhåndstilskuddet. Det har også kommet en rekke gode innspill gjennom høringen, som vi tar til følge. Resultatet er bra, og til å leve godt med for de aller fleste aktørene i bransjen. Jeg er veldig glad for at vi har kommet så langt med dialogen, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt (NFI).

Les om de nye forskriftene på nfi.no

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no