NFI lanserer koronarelatert produksjonsgaranti


Norsk filminstitutt (NFI) lanserer en produksjonsgaranti-ordning på 25 millioner kroner som prosjekter som kan dokumentere avbrudd på grunn av Covid-19 kan søke på.

«– Ettersom det har vist seg umulig for norske film- og serieproduksjoner å få kjøpe forsikring mot ekstrakostnader i tilfelle avbrudd av produksjoner på grunn av Covid-19, velger vi nå å sette opp en tilskuddsordning som skal gi produsentene den økonomiske tryggheten de trenger for å kunne gå i gang med nye produksjoner nå. Dette er penger vi da håper vi ikke må dele ut, men vi er forberedt på å gjøre det,» sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, på nfi.no.

«Dette grepet vil sikre aktivitet og omsetning i en hardt rammet bransje, og sørge for at filmproduksjoner kan igangsettes med akseptabel risiko. Forutsetningen for en fungerende bransje er at produksjon og aktivitet opprettholdes. Norsk filminstitutt ønsker med denne garantiordningen at prosjekter som allerede har fått tilsagn om tilskudd blir realisert.

Dette grepet vil sikre aktivitet og omsetning i en hardt rammet bransje, og sørge for at filmproduksjoner kan igangsettes med redusert risiko. Forutsetningen for en fungerende bransje er at produksjon og aktivitet holdes på så nært nivå som før pandemien som mulig. NFI vil også se prosjektene det allerede er gitt produksjonstilskudd til realisert.»

Selve søknadsskjemaet er ikke lansert enda, men på nfi.no er det informasjon om søknadskriteriene

Illustrajsonsbilde på forsiden: Kampen om tungtvannet

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no