Generelt om stipend

Det finnes i hovedsak to typer stipend for dramatikere: Statens kunstnerstipend og Dramatikerforbundets stipend.

Merk deg at alle søknader til Statens kunstnerstipend skal sendes inn via Altinn. Det betyr at du må ha klar din elektroniske ID og ta deg ekstra god tid med søknaden. Klikk på lenken ovenfor for all nødvendig informasjon vedrørende Statens kunstnerstipend.

Dette gjelder Dramatikerforbundets stipend:

Stipendene kan søkes på av dramatikere som skriver på norsk eller samisk. Tildelingene er ikke avhengig av medlemskap i forbundet.

Behandling av søknader:

Stipendkomiteen oppnevnes for en periode på to år av Dramatikerforbundets generalforsamling (årsmøte). Stipendkomiteen tildeler Dramatikerforbundets egne stipend og innstiller til Statens kunstnerstipend for endelig vedtak i Utvalget for Statens kunstnerstipend.

Det er altså to instanser til ulike stipend. Pass på at du søker begge instanser der det er mulig.

Tilgjengeliggjøring av søknadsskjema for Dramatikerforbundets stipend samkjøres med tilgjengeliggjøringen av Statens kunstnerstipends søknadsskjema (medio september), det samme gjelder søknadsfrist (medio oktober) og offentliggjøringstidspunkt (ultimo mars).

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no