Mot rettferdig vederlag for forfattere


Opphavsrettsdirektivets forhandlere anerkjenner Europas filmskaperes rett til å dra økonomisk nytte av egen suksess (‘benefit from the success of their works’).

Federation of European Film Directors (FERA), Federation of Screenwriters in Europe (FSE) og Society of Audiovisual Authors (SAA) ønsker resultatet av de tre forhandlingsrundene om Opphavsrettsdirektivet i det digitale indre markedet velkommen. Dette er et viktig skritt videre for europeiske forfattere.

Etter mange måneder med krevende forhandlinger mellom EU-institusjoner, er det oppnådd politisk enighet om Opphavsrettsdirektivet i det digitale indre markedet. Enigheten definerer regler som garanterer forfatterens rettigheter og støtter ‘European creation.’

FERA, FSE og SAA takker EUs beslutningsansvarlige, i særdeleshet EU Parlamentet, for viljen til å forbedre forfatteres forhandlingsposisjon og vederlagsmulighet.

FERA, FSE og SAA bifaller de viktige bestemmelsene i Kapittel 3 hvis mål er å veie opp for den systematisk svake forhandlingssituasjonen for forfattere samt den nye Artikkel 14, som slår fast et sårt tiltrengt prinsipp om rettferdig og proporsjonalt vederlag for forfattere og ‘performers’ i forbindelse med utnyttelsen av verk, også digitalt.

«Europas forfattere er kjernen i vår kultur. Deres vanskelige situasjon, som har vært sentral i den europeiske debatten om en opphavsrettsreform, kan forbedres betraktelig hvis det foreslåtte direktivet vedtas ved lov

– David Kavanagh, i FSE

Pressemelding fra Federation of European Film Directors, Federation of Screenwriters in Europe og Society of Audiovisual Authors

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no