Medlemsmøtet 24.10


Boracco nyeste testDa jeg ble forbundsleder for tre år siden, bestod vår organisasjon av en generalsekretær, en forbundssekretær og en kontorsekretær.  Forhandlingsmotpartene våre  het NRK, NTO og Produsentforeningen og landets regjering var rødgrønn og kulturvennlig.

Kabelselskapene hadde allerede den gang begynt å røre på seg, og lurte Norwaco trill rundt ved å bytte teknologi og påstå at de ikke lengre drev med videresending av tv-kanaler.  Den konflikten er enda ikke løst og rettighetshaverne går glipp av millioner hvert år.

Samtidig gikk flere og flere seere over til å se kanaler og programmer på internett.  Norwaco hadde ikke lisens til å drive inn penger for denne bruken og organisasjonene presset hardt på Kulturdepartementet for å få en lovendring som kunne gi Norwaco større handlingsrom.

Så scenekunstfeltet hadde de store statlige institusjonene begynt å blø.  Pensjonsordningene deres var i ferd med å årelate dem fullstendig og NTO stod foran tunge forhandlingsrunder med de ansattes organisasjoner.  Som en konsekvens av dette, gikk de inn i arbeidsgiverorganisasjonen SPEKTER for å styrke in posisjon.

Samtidig med dette, gikk produsentforeningen opp i limingen.  De største produsentene meldte seg ut – mye pga. striden rundt Norwaco og manglende evne til å forplikte seg til å betale vederlag til rettighetshaverne.

Lederen deres sa opp, men før han gjorde det, meldte han foreningen inn i hovedorganisasjonen VIRKE, der de har tilgang på advokater, strategiavdeling, informasjonsavdeling osv.

Med ett hadde vi fått to nye gigantisk store forhandlingsmotparter med veldig mye muskler.

Midt i dette gikk vår kontorsekretær av med pensjon, og som dere vet valgte vi, i tillegg til å øke medlemskontingenten, å bruke frigjorte midler til å ansette Thor Gardarsson, advokaten vår.  Det var gulltiming.  Bare på det året han har vært hos oss har han spilt en veldig viktig rolle i forhandlingene med tv-kanalene.  Og uten hans deltagelse i alle juristgruppene i kunstnerorganisasjoner her hjemme og i Norden, ville hatt en mye svakere posisjon kunnskapsmessig i organisasjonen.

Vi har også større suksess i å stoppe dårlige kontrakter fra dag til dag.  Når det gjelder det er den største utfordringen at ikke alle sender kontraktforslagene til Thor før de signerer.  – Har du først skrevet under, er det jo faktisk ikke så mye han kan gjøre…

Årets forhandlinger med NRK lærte oss noe viktig om posisjonering.  Det ble tidlig klart for oss at kulturen i NRK nå er at det er den sterkestes rett som gjelder og at små kunstnerorganisasjoner ikke er noe de behøver å ta hensyn til.  Arbeidsmessig har  det vært en tung prosess for foreningen og det er ikke til å komme fra at presset fra deres 8 manns juristtunge forhandlingsdelegasjon ble hardt for administrasjonen innimellom.

Samtidig og sikkert ikke tilfeldig, har LO satt i gang arbeidet med å opprette en egen sektor for kultur og for selvstendig næringsdrivende.   Musikernes fellesorganisasjon er allerede inne, og deres tidligere leder, Rene Rasmussen er ansvarlig LO sekretær.

Vi hørte litt om dette første gang på et tillitsmanns-møte her i Rådhusgaten i vinter, og senere da vi ba om mer informasjon til styret nå i høst.

Styret fant LO´s tanker om hva de kan gjøre for kultursektoren så interessant at vi ønsket å ta dette videre til alle medlemmer så snart som mulig.  Er det mulig at vi kan styrke oss ved å knytte oss til LO Kultur og samtidig ivareta vår identitet som kunstnerorganisasjon?

En ting er sikkert – vi må styrke oss og vi må styrke hverandre.

Et annet viktig tema på medlemsmøtet lørdag, er et forslag om forvaltningskontrakter.  Alle medlemmer har i dag ved å være medlem overdratt visse rettigheter til Dramatikerforbundet.  – Retten til å forhandle og å inndrive kollektive vederlag fra Norwaco og Kopinor.  Svakheten i denne overenskomsten mellom medlemmer og forbund, er at den ikke er til hinder for at produsentene kan kreve at man fraskriver seg rettighetene til kollektive vederlag.  Dette ønsker vi å endre på.  Både Skuespillerforbundet og Filmforbundet har nå inngått forvaltningskontrakter med sine medlemmer, slik at de skal slippe å bli utsatt for dette presset, men kunne henvise til at forbundet allerede forvalter rettighetene og at de ikke kan overdras.

Thor vil gå veldig nøye inn på dette på medlemsmøtet nå på lørdag.

Det blir et møte med mye viktig informasjon og forhåpentligvis gode diskusjoner om hvem vi er, og hvem vi skal være i fremtiden.

Tweeden er truet, skrev Arne Berggren om Dramatikerforbundets posisjon nå i høst.  Han viste til vår svekkede forhandlingsposisjon og noe gammeldagse organisasjonsform.  – Så la oss diskutere det da.  For hva er tweeden egentlig og er det noe å forsvare?

Vel møtt!

Monica

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no