Solidaritetsstipendet

Se tidligere mottakere av Solidaritetsstipendet >>

Dramatikerforbundets Solidaritetsstipend

Solidaritetsstipendet f.o.m. 2019 utlyses. Stipendet er på kr 50 000 og kan gå til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg i sitt hjemland, evt. som oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige forhold.
Forslag kan sendes inn av Dramatikerforbundets medlemmer. Endelig vedtak gjøres av styret.

  • Det bes vedlagt dokumentasjon som bekrefter dine opplysninger i begrunnelsen av forslaget ovenfor.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.