Medlemsmøter

Dramatikerforbundet holder normalt to medlemsmøter i løpet av året, generalforsamling (mars/april), heretter kalt årsmøtet og høstmøtet (oktober/november). I tillegg inviteres til ulike fagseminarer.

Klikk på aktuelt møte/seminar for å lese mer.

ÅrsmøtetDagsorden ÅrsmøtetPåmelding medlemsmøterFagseminarerPåmelding fagseminarerPraktisk vedrørende deltakelse på års-/medlemsmøter
Årsmøtet holdes hvert år innen 30. april. Det er forbundets medlemmer som er generalforsamlingen/årsmøtet. Møtet holdes i Oslo, og legges vanligvis til en lørdag. Medlemmer som har deltatt på møtet inviteres til middag samme dag og sted. Det er p.t. ingen egenandel for deltakelsen.

Årsmøtet 2020 fant sted lørdag 7. mars. Her er referatet fra Årsmøtet

Forslag til årsmøtet skal sendes forbundet senest seks uker før årsmøtet. Gjelder forslaget lovendring er fristen for innsendelse åtte uker før årsmøtet. Se praktisk informasjon vedrørende deltakelse på møtene under (klikk på teksten i venstre kolonne).

Last ned vedtaksreferat fra årsmøtet 2019 

ÅRSMØTET, LØRDAG 7. MARS 2020                          

Sted: Dramatikkens hus, Tøyenbekken 34
Middag: Asylet, Grønland 8

DAGSORDEN

kl. 10:30 Kaffe
kl. 11:00 Velkomstord v/forbundsleder
Opprop, minneord og godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent, to personer til undertegning av referat og
tellekorps

kl. 11:15 Forbundsleder Monica Boracco orienterer om aktuelle saker

 • Grunnstipendets fremtid
 • Medlemsundersøkelsen, tv-serieforfattere
 • Oppsummering av avtalesituasjonen v/advokatene

kl. 11:45 NDFs regionslag i Trondheim v/Bjørn-Erik Hanssen

kl. 12:00 Styrets årsmelding med regnskap 2019

 • Norsk Forfatter- og Oversetterfonds årsmelding og regnskap 2019

kl. 12:30 Lunsj
kl. 13:30 Kunstnerisk innslag v/Elsa Kvamme

kl. 13:45 Lovforslag til årsmøtet:

 • Styrets forslag om medlemskriteriene og språk § 2 a) 1. ledd.
 • Styrets forslag om kontingentrestanse § 2 d) og 3 b)
 • Styrets forslag om justering av lovtekst § 7 c) og d)

Andre forslag:

 • Norsk forfatter- og oversetterfonds utfasing av pensjonstilskudd
  v/Eldar Einarson

kl. 15:30 Handlingsplan 2020

 • Budsjett 2020

kl. 16:00 Pause. Innlevering av evt. fullmakter

kl. 16:10 Valgkomiteens innstilling

 • Valg av representanter til styret, stipendkomité, dramatisk
  råd, oversetterutvalg og valgkomité

kl. 17:00 Møtet avsluttes
kl. 19:00 Middag, Asylet på Grønland

Bortsett fra oppstart og avslutning samt tidspunkt for middagen, kan angitte klokkeslett variere noe.

Vi håper å se deg på møtet! Meld deg på her innen 3. mars:

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Dato for fagseminaret 2019 var 9. november.

Dato for fagseminaret 2019 var 9. november.

For utenbysmedlemmer dekker forbundet normalt ett døgn på hotell samt reise på rimeligste måte. Hotell dekkes med inntil kr 1000. Utenbysmedlemmer bestiller selv hotell samt reise. Det oppfordres til å være ute i god tid slik at en kan få så rimelig billetter som mulig. Medlemmer som skal ha dekket reise- evt. hotellutgifter skal sende reiseregningsskjema, vedlagt kvitteringer for utlegg, til forbundet umiddelbart etter hjemkomst.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no