Medlemsmøter

Dramatikerforbundet holder normalt to medlemsmøter i løpet av året, generalforsamling (mars/april), heretter kalt årsmøtet og høstmøtet (oktober/november). I tillegg inviteres til ulike fagseminarer.

Klikk på aktuelt møte/seminar for å lese mer.

ÅrsmøtetDagsorden årsmøtetPåmelding medlemsmøterFagseminarerPåmelding fagseminarerPraktisk vedrørende deltakelse på års-/medlemsmøter
Årsmøtet holdes hvert år innen 30. april. Det er forbundets medlemmer som er generalforsamlingen/årsmøtet. Møtet holdes i Oslo, og legges vanligvis til en lørdag. Medlemmer som har deltatt på møtet inviteres til middag samme dag og sted. Det er p.t. ingen egenandel for deltakelsen.

Årsmøtet 2021 del 1 ble gjennomført i digitalt møte onsdag 17. mars kl. 14 – 15. Her er referatet

Årsmøtet 2021 del 2 finner sted i fysisk møte innen primo september.

Forslag til årsmøtet skal sendes forbundet senest seks uker før årsmøtet. Gjelder forslaget lovendring er fristen for innsendelse åtte uker før årsmøtet. Se praktisk informasjon vedrørende deltakelse på møtene under (klikk på teksten i venstre kolonne).

Dagsorden for Årsmøtet 2021, del 1:

Årsmelding 2020
Regnskap 2020
Budsjett 2021
Valg av styre, utvalg og komitéer

Årsmøtet 2021, del 2, blir et ekstraordinært møte som forhåpentligvis gjennomføres fysisk med påfølgende middag innen primo september 2021. Mer informasjon kommer.

Påmelding til del 1 av årsmøtet 2021 17. mars (digitalt møte) kommer

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

For utenbysmedlemmer dekker forbundet normalt ett døgn på hotell samt reise på rimeligste måte. Hotell dekkes med inntil kr 1000. Utenbysmedlemmer bestiller selv hotell samt reise. Det oppfordres til å være ute i god tid slik at en kan få så rimelig billetter som mulig. Medlemmer som skal ha dekket reise- evt. hotellutgifter skal sende reiseregningsskjema, vedlagt kvitteringer for utlegg, til forbundet umiddelbart etter hjemkomst.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no