Medlemsfordeler

Forutsetningen for å benytte medlemsfordelene er naturligvis at medlemskontingenten er betalt.

LOFAVØR

Dramatikerforbundet er medlem av LO og således har forbundets medlemmer tilgang til fordelsprogrammet LOfavør.
LOfavør innboforsikring – (som tidligere het kollektiv hjemforsikring) er f.o.m. 1.1.2017 obligatorisk for medlemmer i forbundet. Forsikringen er en av de beste på markedet både pris- og innholdsmessig. Forsikringspremie må betales i tillegg til kontingent for medlemskapet. Begge innbetalinger skjer forskuddsvis årlig i desember. Med medlemskapet følger et medlemskort som fortrinnsvis vil være knyttet til de forsikringene en har gjennom LOfavørs fordelsprogram. Medlemmer som har mulighet oppfordres til å laste ned medlemskortet sitt på mobilen.

LOfavør forhandler jevnlig frem nye og gode avtaler, så sjekk gjerne websidene for å få siste nytt om medlemsfordeler: https://www.lofavor.no/

SKRIVESTEDER

BARCELONA
Dramatikerforbundets leilighet i Barcelona leies ut til medlemmer for i utgangspunktet en uke av gangen. Bestillingsskjema sendes medlemmene pr. e-post i god tid før hver søknadsfrist. Se mer info under Barcelona.

MANKELLHUSET, ONA
I 2016 arvet Dramatikerforbundet Henning Mankells hus på Husøy/Ona. Huset er satt i stand til utleie, i første omgang for medlemmer. Se mer info under Mankellhuset.

LITTERATURHUSET I OSLO
Dramatikerforbundet disponerer 2 kontorer (ett kontor og en ‘celle’ som er et mindre avlukke med glassdør) i Litteraturhuset som medlemmer kan benytte mot å betale en leie på kr 450 pr. mnd. Kontorene tildeles kvartalsvis etter søknad. Utlysning skjer normalt i november med søknadsfrist i desember hvert år. Alle søkere vil bli tilskrevet innen årets slutt.
I tillegg til de to kontorene som forbundet leier kan medlemmer søke om og få skriveplass i åpent landskap på Skriveloftet mot en leie på kr 450 pr. mnd.  Søknad om plass på Skriveloftet må skje direkte til Litteraturhuset.

SCENEKORT

Scenekortet administreres av Norsk teater- og orkesterforening (NTO). Dramatikerforbundet dekker utgiftene til kortet og tilbyr det til  medlemmer som har betalt kontingent. Medlemmene har mulighet til å laste ned scenekortet til mobilen, men også motta det fysiske dersom behov. Les mer om det nye scenekortet.
Dersom du skulle være uheldig å miste kortet, kan du be forbundet om nytt mot et vederlag på kr 100. Mens du venter på nytt, kan du be om en bekreftelse fra forbundet på at du er medlem og har rett til scenekortet.

  • Kortet gir rett til 1 – 2 billetter pr. produksjon til rabattert pris ved alle teatre som er tilsluttet NTO.

KOPIERING AV MANUS

Ferdig, renskrevet manuskript kan du få kopiert gratis. Ta kontakt med administrasjonen på forhånd på 22 47 89 50 eller send en e-post til torunn.eikanger (at) dramatiker.no  og avtal tid.

KORTSIKTIG LÅN

Kommer du i økonomisk knipe, kan du søke skriftlig om kortsiktig lån på inntil kr 10 000. Lånet er rente- og avdragsfritt i 6 måneder. Dersom lånet ikke er tilbakebetalt innen fristen, trekkes det fra NDFs individuelle vederlag. Nytt lån kan ikke forventes dersom lånet ikke tilbakebetales i rett tid.

MANUSKONSULENTSTØTTE

Medlemmer kan søke om tilskudd til å få dekket utgifter (kr 5000) til bruk av manuskonsulent. For retningslinjer, søknads- og rapporteringsskjema se Andre tilskudd.

REGNSKAPSPROGRAM

Som medlem får du 15 % rabatt ved kjøp av regnskapsprogrammet Fiken. Programmet kan prøves gratis i 30 dager. Send evt. spørsmål til kontakt (at) fiken.no evt. ring 23 90 50 20

PREMIERELØVER

Noen av forbundets medlemmer er utnevnt til premiereløver. Tittelen innebærer at de når mulig representerer forbundet ved premierer og overrekker blomst med forbundets gratulasjonskort til medlemmet som har premiere. Har ikke premiereløven anledning til selv å møte på premieren, sendes blomster til medlemmet i etterkant. Husk å gi forbundet beskjed når du har en premiere!

SKATTEVEILEDNING

Otto Risanger, økonomi- og skatteekspert, utarbeider et skattenotat for skribenter som veiledning til utfylling av selvangivelsen. Notatet foreligger normalt i februar.

HOTELLAVTALE I OSLO

Forbundet har ikke lenger noen direkte hotellavtale, men gjennom vårt LO-medlemskap kan reduserte priser oppnås hos Scandic Hotels og/eller Nordic Choice Hotels. Det vil uansett være en besparelse å bestille hotell på nettet fremfor å kontakte hotellet direkte.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no