LO og kultur


Boracco nyeste test

Kjære kolleger, etter to medlemsmøter med LO Kultur på agendaen, kan jeg slå fast at stemningen blant medlemmene helt klart er en oppfordring til å arbeide videre.

Styret kommer derfor til å fremme ett eller flere forslag til årsmøte om en  tilknytning til LO.

Invitasjonen fra Renée Rasmussen var klar.  Hun ønsker at Dramatikerforbundet blir med for å tenke visjonært og bygge et slagkraftig LO Kultur fra grunnen av. Det er en fantastisk sjanse til skape noe helt nytt, som hvis det lykkes, vil gi oss betraktelig større tyngde i forhandlinger og lobbyarbeid.

Til årsmøtet kommer styret også til å foreslå endringer i våre forvaltningsavtaler etter nye krav fra Norwaco. Etter år med store konflikter med GET og Canal Digital, har styret i Norwaco nå besluttet at organisasjoner som ikke kan dokumentere at medlemmene har videresendingsrettighetene i behold IKKE får utbetalt vederlag fra dem.  Skuespillerforbundet og Filmforbundet har allerede inngått slike avtaler med sine medlemmer.  Dersom vi ikke gjør det samme går vi glipp av nærmere 3 millioner kroner som ellers ville gått til Norsk forfatter- og oversetterfond til fordeling mellom de skjønnlitterære organisasjonene.  Det kan vi ikke risikere.

I tillegg til å sikre våre krav om vederlag, vil en slik avtale sørge for at den enkelte forfatter slipper å ta denne diskusjonen med sin produsent, men kan vise til forvaltningsavtalen.  Dersom noen skulle ønske et unntak av en eller annen grunn, kan man be forbundet om å få tilbake rettighetene. For å sikre at det ikke kommer formuleringer inn i kontrakter som undergraver dette, bør alle sende inn kontrakter til forbundsadvokaten FØR man undertegner!

Vi ses på årsmøtet 12. mars!

Monica Boracco

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no