Leder 7. oktober 2019


I dag la kulturminister Trine Skei Grande frem sitt andre budsjett og overrasket film og tv-bransjen med å melde at hun tar sikte på å legge fram et forslag om at tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester må investere en andel av sin omsetning i norske audiovisuelle produksjoner.

I et intervju med NRK, sier Grande at det i praksis vil si at Kulturdepartementet forplikter Netflix, HBO og Amazon til å investere i flere serier som «Beforeigners» og «Lilyhammer».

Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet. Foto: Kristin von Hirsch

Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet. Foto: Kristin von Hirsch

Bransjerådet for film har jobbet med dette siden 2013 og ser nå frem til å være med å forme hvordan og i hvilket omfang dette skal foregå. Ifølge Kulturministeren vil den nærmere innretningen av forslaget bli lagt fram i et høringsnotat.

Norsk filmfond får en så svak økning at det i realiteten er et kutt.  Når vi allerede nå vet at det skal kuttes i både ordninger og personale på Norsk Filminstitutt, er det et svært dårlig varsel. Den nye direktøren har allerede varslet at hun vil ha en bransje som leverer «det publikum vil ha». Sett i sammenheng med en nedgang i fondsmidlene, kan det være en pekepinn om at den utforskende og kunstneriske filmen får tøffere kår fremover. Men færre midler må ikke få bransjen til å «safe». Et ensidig fokus på markedet kan gå utover den kunstneriske kvaliteten, noe som igjen vil slå negativt tilbake.

Kanskje ligger noe av svaret hos de regionale sentrene som får et løft i årets budsjett. Regjeringen foreslår nemlig å bevilge vel 110 mill. kroner til regionale filmvirksomheter. Det er en økning på nær 18 mill. kroner fra 2019 inkludert 3 mill. kroner forbeholdt dataspill. I tillegg foreslår regjeringen å øke tilskuddet til International Sámi Film Institute med 2,5 mill. kroner. Det er en varslet styrking av det regionale arbeidet som vi støtter.

Kulturrådet melder om skuffelse over manglende vekst i fondet.  I en kommentar på Kulturrådets sider sier rådsleder Tone Hansen at hun er skuffet over den beskjedne økningen i fondsmidler. Hun trekker frem at de hadde ønsket seg en økning i midlene til den frie scenekunsten. Det er et ønske vi deler og er svært overasket over at ikke ble innfridd etter tydelige signaler om satsing på det frie feltet fremover.

En gledelig nyhet for kunstnerne i dag var de 30 nye stipendhjemlene. For Dramatikerforbundet, som ikke har fått nye hjemler siden 2013, er det forhåpentligvis nå en mulighet til å få flere stipender til vår gruppe. Det er også endelig lagt inn en justering for lønns- og prisvekst i de allerede eksisterende stipendene. En selvfølge for andre grupper men altså en viktig kampsak for kunstnerorganisasjonene som nå ser ut til å være vunnet. Måtte det fortsette.

Senere i høst kommer Kunstnermeldingen. Der vil vi få svar på hva regjeringen vil gjøre for å blant annet styrke kunstnernes økonomi. Det svarte ikke 2020 budsjettet på.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no