Kutt i stipender og kompetansehevende tiltak som ledd i ABE -reformen


Som et ledd i ABE reformen, avsluttet NFI for 3 år siden ordningen med prøverom for manusforfattere og regissører.  Dette var en av få ordninger der filmkunstnerne fikk mulighet til å utvikle og forske i sitt prosjekt uten en produsent. involvert Forklaringen på dette kuttet var at man ikke lengre hadde menneskelige ressurser til å forvalte ordningen.

Monica Boracco, forbundsleder. Foto: Kristin von Hirsch

Monica Boracco, forbundsleder. Foto: Kristin von Hirsch

Når det nå vurderes å kutte manusutviklingsordningen, stipender samt NFI-LAB (kompetanse) som en del av ABE uten at bransjen er tatt med på råd er det grunn til å stille spørsmål ved de faglige vurderingene og begrunnelser for dette.

På spørsmål fra bransjerådet om begrunnelse for kutt svarer direktør, Sindre Guldvog:

«Jeg må dessverre bekrefte at vi har sett oss nødt til å iverksette et omstillingsprosjekt i NFI for å holde oss innen kostnadsrammene.  Og dessverre vil det ikke være mulig å oppnå de ønskede resultater uten at det vil få konsekvenser for arbeidsporteføljen.»

Arbeidsporteføljen eller tilskuddsordningene det vurderes å kutte helt eller delvis i er NFI´s kjernevirksomhet og vil, dersom det gjennomføres ramme film og tv-bransjen hardt.  Tiltakene treffer ikke der de skal, men fører til reell nedgang i utviklingsmidler til bransjen, med de følger det vil ha for tilgangen på personlige originalverk med høy kunstnerisk kvalitet.

Om ordningene

NFI:LAB

I følge NFI´s nettsider skal NFI:LAB bidra til kvalitetsheving og profesjonalisering av den audiovisuelle bransjen.  Dette gjøres gjennom konventer, bransjedager prosjektrettede verksted, mesterklasser, seminarer, partnerskap, samarbeid og nettveksbygging nasjonalt og internasjonalt, samt tildeling av stipend til deltagelse på kurs i utlandet og filmrekruttering»

Manusutvikling

30-40 prosjekter tas inn i ordningen hvert år av ca 180 søknader.  Budsjettrammen for 2017 var kr. 7,5 millioner.

Manusforfattere får tilskudd til manusutvikling og dramaturg.

Regissører får tilskudd til utvikling av regikonsept.

Stipend

Dette er ikke én enkelt ordning.  NFI:LAB håndterer flere ordninger, og det er usikkert om det kun er disse som vurderes avviklet eller om det også er tenkt at flere stipendordninger skal kuttes.

Vi mener dette er feilprioriteringer og vi kan heller ikke se at dette er villet fra departementet side, for å møte kravene i ABE-reformen. 

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no