Kunst- og kultursektoren tar ansvar


I morgen inviterer Virke Produsentforeningen, Norske Konsertarrangører, Norske kulturhus og Norsk Teater- og Orkesterforening til seminaret «Kick-off for grønt veikart kultur». På agendaen står FNs bærekraftsmål med konkrete målsettinger for 2030 og 2050. Det skal handle om områdene hvor kunst og kultursektoren kan gjøre størst forskjell, med et særlig fokus på klima.

Målet er å ha klart et veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor i januar 2021.

Blant foredragsholderne finner vi kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og klima- og miljøminister Ola Elvestuen som skal snakke med Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen, om hvordan politikerne kan bidra i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

Seriedagene Oslo arrangerte en klima-workshop sist høst, og der ble det enighet om at film og tv-bransjen har mye å hente når det gjelder å fokusere på klimaspørsmålet, spesielt når prosjekter er i produksjon, og hvordan produksjonen foregår. Klimamanifestet som ble nedtegnet på seriedagene består av fire punkter:

  1. Vi vil at film- og TV-bransjen aktivt skal bidra til å nå FNs klimamål om en halvering av karbonutslippet innen 2030.
  2. Vi vil at kortreist film- og TV-produksjon stimuleres.
  3. Vi vil at film- og TV-bransjen er bevisst sin påvirkning på klima, og utarbeider en strategi for grønn produksjon.
  4. Alle produksjoner må sette egne tiltak.
    Arbeidet for grønn produksjon kan starte nå!

– Som bransje kan vi ikke være så arrogante at vi lar være å tenke på dette, sa NRKs dramasjef Ivar Køhn på seriedagene: «Bransjen har et ansvar her».

Fokuset på hva vi som bransje kan gjøre for å redusere klimaavtrykket er litt som da kravet om digitaliseringsprosessen startet for et par tiår tilbake. I starten var det greit å snakke om, men å gjøre noe med det var ikke satt skikkelig på agendaen. Og nå er det nøyaktig her vi står når det gjelder å nå klimamålene som settes.
– Klimamanifestet er et sterkt statement, og viser at bransjen ikke bare har erkjent men også er villig til å handle i møte med Klimakrisen. Det er helt nødvendig, sier forbundsleder Monica Boracco.

Hva kan Dramatikerforbundet helt konkret gjøre for å bedre klimaavtrykkene i kunst- og kultursektoren?

– Det er åpenbart at det ikke er forfatterne som står for de største utslippene i bransjen, men vi kan være med å påvirke i det store fellesskapet, sier Boracco.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no