Kunst og butikk


Lavlønte, høyt utdannede, ofte dobbeltarbeidende med brødjobb ved siden av det vi egentlig er utdannet til, går kunstnere sjelden i demonstrasjonstog for egne rettigheter.

Vi skriver ikke rasende avisinnlegg og går til streik og kaster snøball på kulturdepartementets vinduer. Til det er vi altfor sårbare, og vår økonomiske virkelighet for lite kjent.

For hva er egentlig et kunstnerstipend?  Skattebetalernes penger som pøses ut på en gjeng som ikke klarer å forsørge seg selv, liksom?  Er det ikke egentlig en slags pent innpakket Naving?

I Fremskrittspartiets rekker er det en utbredt oppfatning om at det er nettopp sånn det forholder seg.  I deres øyne har ikke kunstnerskapet livets rett dersom det ikke er kommersielt vellykket.

Derfor ble det viktig for meg å nevne for kulturkomiteen da vi var der på åpen høring denne uken, hva et kunstnerstipend egentlig er. At arbeidet som blir gjort under en stipendperiode er det samme som forskning, og innovasjon,-  det samme som å gjøre en oppfinnelse som først senere blir lønnsom og i mange tilfeller kan bidra til nye arbeidsplasser og en stor økonomi.

Dagens Kulturminister har ikke tatt dette innover seg.  Hun surfer videre på sin forgjengers næringstenkning uten å se på mekanismene i kulturnæringens anatomi.

Det er kutt, kutt kutt over hele linja – det er overføring fra Kulturdepartementet til Innovasjon Norge som er eid av Næringsdepartementet, det er manglende ansvarstagen for Nationaltheatret og Beaivváš Sámi Našunálateáhter som snart faller sammen og det er bevilgning til utenlandske filmproduksjoner gjennom incentivordningen på bekostning av norske produksjoner.

Hva skjedde med at Kulturdepartementets største fokus er å drive næringspolitikk?  Det har vi faktisk et eget departement til å gjøre.

Det er vel ikke lengre så kontroversielt å si at Kulturdepartementet er den perfekte opplærings og utstillingsplass for politikere som skal opp og frem til viktigere poster i fremtiden. Det er lenge siden det satt noen med bakgrunn i kunst eller kulturlivet i statsrådsstolen, og det er lenge siden vi hadde en Kulturminister som faktisk viste en genuin interesse for kunst og kultur.  Da ender det med kutt.  Og  med grunnleggende misoppfattelser og tapping av kulturmidler til næringsformål som vi ser nå.

I år var første gang vi var på høring sammen med LO og Renée Rasmussen.  I den konteksten blir vårt innspill ikke bare noe 350 dramatikere vil ha gjort,  men det vi sa hadde plutselig 900 000 andre medlemmer av LO i ryggen.

Det er jo rimelig tøft!

Høringssvaret til Kulturkomiteen ligger som egen sak på nettsiden.

Monica Boracco

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no