KUNST I TALL


«Kunst i tall» er Kulturrådets årlige rapport med statistikk for omsetning av musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst i Norge. Tallene for 2019 ble offentliggjort 15. desember 2020. 

Rapporten «Kunst i tall 2019» viser de samlede inntektene i 2019 for de forskjellige kunstfeltene. I følge rapporten økte de samlede inntektene for musikk og scenekunst i 2019, før koronapandemien snudde opp ned på norsk kultursektor. Mens inntektene i litteraturbransjen og den visuelle kunstbransjen sank sammenlignet med 2018.

Her kan du laste ned rapporten «Kunst i tall 2019»


Om «Kunst i tall»:

I 2013 iverksatte Kulturrådet et statistikkprosjekt, på oppdrag fra Kulturdepartementet. Oppdraget gikk ut på å utvikle en modell for å tallfeste verdien på omsetningen i norsk musikkbransje. Prosjektet har utviklet metoder for datainnsamling, målinger og beregninger som skal kunne oppdateres i årene framover. I 2014 ble prosjektet utvidet til å omfatte en tilsvarende modell for litteraturbransjen. I 2015 ble det visuelle kunstfeltet inkludert og fra 2016 ble også scenekunstfeltet med i statistikken. Fra 2020 presenteres også tallene i et digitalt dashboard på Kulturrådets nettsider.  Prosjektet er utført av Rambøll Management Consulting. Bidrag fra en lang rekke aktører på de ulike kunstområdene har vært avgjørende for å få frem de tallene som nå foreligger.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no