Kulturrådet får klarsignal til å betale ut kompensasjon


Nå kan Kulturrådet betale ut 1,4 milliarder kroner i kompensasjon til kultursektoren.

– Nå som ESA har godkjent forskriftene og budsjettøkningen, gir jeg Kulturrådet klarsignal til å betale ut kompensasjon, og å legge ut søknadsskjemaene for resten av året. Samtidig håper jeg kultursektoren gjør alt de kan for å unngå avlysninger i årets siste måneder, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

For å unngå å måtte avkorte kompensasjonen til søkerne for perioden 1. mai–31. august, la regjeringen inn ekstra midler i kompensasjonsordningen. Det innebar samtidig at ordningen måtte til ESA for ny godkjenning. Rammen for perioden var opprinnelig på 950 millioner kroner, men ble økt med 392 millioner kroner for å dekke inn merbehovet. Dette kommer i tillegg til de 300 millioner kronene for perioden mars-april.

– Men nå må avlysninger være en siste utvei, jeg vil nemlig mye heller at kultursektoren gjennomfører arrangementer enn å avlyse. Samtidig er det slik at noen arrangører er nødt til å avlyse på grunn av gjeldende smittevern. Da er jeg glad for at vi har en kompensasjonsordning som en nødløsning som kommer kulturlivet til gode i tilfeller hvor det ikke er mulig å gjennomføre, sier kultur- og likestillingsministeren.

Sektoren har over tid kunnet tilpasse seg nye rammevilkår og utvikle nye konsepter, slik at både Stortinget og regjeringen mener det er hensiktsmessig å gradvis fase ut kompensasjonsordningen.

– Jeg har lagt en halv milliard kroner i stimuleringsordningen ut året, og bare 200 millioner kroner i kompensasjonsordningen. Jeg vil ha julekonserter, danseforestillinger og alle mulige slags kulturtilbud til et bredt publikum over hele landet, og håper og tror at vi vil få mange arrangementer framover, avslutter kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Forsidebilde: Abid Q. Raja (Foto: Liv Aarberg)

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no