Kulturbudsjettet 2019


Kulturminister Trine Skei Grande har nettopp presentert kulturbudsjettet på Dramatikkens hus. Dit hadde hun med seg økt støtte til film og dataspill, økning i langtidsstipendene, øremerkede midler til Dramatikkens hus, pluss skattefradrag for pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. Det er også en økt satsning på det frie feltet samt et løft for de programmerende scenene.

Screenshot fra Kulturdepartementes direktesending fra Dramatikkens hus

Screenshot fra Kulturdepartementes direktesending. Kulturminister Trine Skei Grande legger frem kulturbudsjettet 2019 på Dramatikkens hus

Film og tv
Her foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Filmfondet med 30,9 mill. kroner, herav 5,1 millioner øremerket satsing på dataspill. Videre foreslår de å øke tilskuddet til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge med 10 mill. kroner.
Det foreslås å opprette en nasjonal filmkommisjon, og det er satt av 3 mill kroner til dette.
Fond for lyd og bilde får en påplussning på 4 millioner kroner.

Stipend
Størrelsen på de langvarige stipendene foreslås økt, slik at disse kommer opp på samme nivå som arbeidsstipendene.

Dramatikkens hus
Dagens verskap for pressekonferansen kom svært godt ut av årets budsjett.  En ekstra bevilgning på kr 500 000 til en podkastordning for å få den nye dramatikken ut til folket, samt et løft på driftssiden for første gang på mange år. Til sammen nesten en million ekstra til Dramatikkens hus.

 

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no