KOMPENSASJONSORDNINGER


For å navigere i de forskjellige kompensasjonsordningene har vi samlet lenker til informasjon om de forskjellige ordningene du kan søke ved inntektsbortfall som følge av koronasituasjonen.

LO-advokatene har opprettet en Facebook-gruppe som hele tiden har oppdatert informasjon om aktuelle rettslige spørsmål i forbindelse med koronasituasjonen, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. I en viss utstrekning er det åpnet for at medlemmer kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare – så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes Facebook-gruppe

Se også samlesiden LO-advokatene har opprettet spesielt for selvstendig næringsdrivende og frilansere (lo.no)

Kompensasjonsordningen for foretak

Regjeringen har besluttet å utsette søknadsfristen for kompensasjon for månedene mars, april og mai til 31. juli 2020. Fristen var opprinnelig 30. juni. For juni, juli og august er fristen 30. september 2020.

Portalen vil være åpen for endringer og rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, melder Finansdepartementet.

Kompensasjonsordningen gjelder for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen.

Kompensasjonsordninger som gjelder bortfall av personlig inntekt

NAV har laget en samleside over kompensasjonsordninger du kan søke hvis du har mistet inntekt, er permittert eller har kommet i økonomisk uføre på grunn av koronakrisen: https://www.nav.no/person/selvstendig-naeringsdrivende/

Har du flere typer inntekter samtidig?

Regelverket kan dessverre være litt komplisert å finne ut av, både for deg og for saksbehandleren i NAV. Derfor har NAV laget en veileder for hvordan du skal finne ut hvilke rettigheter som gjelder for deg med blandingsinntekt:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/er-jeg-selvstendig-naeringsdrivende-frilanser-eller-arbeidstaker

Det er i Forskrift om Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, punkt 13.4, satt som betingelse at kunstnere som mottar arbeidsstipend ikke kan være tilsatt i varig arbeidsforhold hvis stillingen overstiger 50%. Av dette sluttes at stipendet er å regne som 50% stilling, og tas med i inntektsberegningen for 2019 – for deg som mottok stipend da.

Må du gjøre tilpasninger i ditt kunstneriske virke som følge av koronapandemien? Her er informasjon om hvordan du som mottar stipend fra Statens kunstnerstipend skal forholde deg:
https://www.kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/koronasituasjonen-informasjon-til-deg-som-mottar-stipend-fra-statens-kunstnerstipend

Det er mulig å kontakte NAV

Her er en oversikt over hvordan du kan komme i kontakt med NAV. Det kan riktignok ta tid før henvendelser blir besvart:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav/dialog-med-nav-i-forbindelse-med-koronaviruset

Midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende

Søknadsfristen for å søke om kompensasjon for juni er 6. august 2020. Fra 7. august åpnes det for å søke om kompensasjon for tapt inntekt i juli.
Du må søke etterskuddsvis måned for måned

Du kan kun sende inn søknaden én gang per periode. Det vil si at hvis du sender inn en søknad med opplysninger som er feil, kan du ikke sende ny søknad eller trekke den søknaden du har sendt.

https://www.nav.no/arbeid/inntektskompensasjon

Lønnskompensasjon til permitterte

Du har rett til kompensasjon for lønn de første 20 dagene du er permittert. NAV dekker lønnen din fra tredje dag, og maksimalt i 18 dager. Fra dag 21 overføres den permitterte til ytelser etter dagpengeregelverket.

Ordningen ble gjort tilgjengelig og søkbar på NAVs hjemmeside 11.06.2020. Det er arbeidsgiver som rapporterer inn opplysninger, slik at den permitterte ikke trenger å søke. NAV utbetaler pengene til deg basert på opplysningene fra arbeidsgiveren din. Saken din blir automatisk behandlet og lønnskompensasjonen din blir også automatisk behandlet. Hvis du lurer på om arbeidsgiveren din har levert inn korrekte opplysninger om deg, må du ta kontakt med arbeidsgiveren.

SJEKK VEDTAKET FRA NAV NØYE NÅR DU MOTTAR DETTE – DU HAR KRAV PÅ 18 DAGER MED PERMITTERINGSLØNN!
Les mer om ordningen på nav.no

Er du delvis permittert?
Hvis du er delvis permittert, har du krav på lønnskompensasjon for den delen du er permittert.

Er du sykmeldt og permittert?
Du får ikke lønnskompensasjon når du er 100 prosent sykmeldt. Det er fordi du får sykepenger.
Les mer om permittering når du er sykmeldt (nav.no)

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no