Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere


Mandag 4. mai åpnet NAV søknadsskjemaet for kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere for inntektsbortfall i perioden 30. mars 2020 til 30. april 2020.

Ordningen gjelder fra 14. mars i år og skal kompensere for tap av inntekt som skyldes koronautbruddet. Ordningen kompenserer kun for tap av inntekt som selvstendig næringsdrivende og frilanser. Den midlertidige ordningen gir en dekning på 80 prosent for inntekt under 6G (ca. 600 000 kroner).

Det er selvstendig næringsdrivende og frilansere mellom 18 og fylte 67 år som kan søke, og det skal søkes om stønad en måned tilbake i tid. Fyller du for eksempel 67 år i mai i år kan du søke for inneværende søknadsperiode. Det elektroniske søknadsskjemaet beregner hvorvidt du er innenfor aldersgruppen som kan søke eller ikke.

Utfylling av søknaden – Beregning av personinntekt

Søknadsportalen på nav.no spør innledningsvis om noen fakta om deg og registering av ditt selskap. Du må ha registret deg som næringsdrivende innen 1. mars 2020 for å falle innenfor ordningen.

Deretter er det spørsmål om hvilken personinntekt du har hatt i stønadsperioden. Det er personinntekt for næring du skal oppgi. Hvis du er i tvil om beregning av dette er det en informativ veileder som du kan klikke på mens du søker. All næringsinntekt du mottok i søknadsperioden, etter fradrag for kostnader, skal oppgis.

Arbeids- og Sosialdepartementet har besluttet at det er personinntekt for 2019 som skal legges til grunn for den elektroniske søknaden. For de som hadde spesiell lav inntekt i 2019, eller som har hatt spesielt høye utgifter / tap i perioden vil det det komme mulighet til å søke kompensasjon manuelt. Rammen for utforming av den manuelle søknaden og tidspunktet for når manuell søknad kan sendes inn er ennå ikke fastsatt. Hvis du hadde spesielt lav inntekt i 2019, bør du vente med å søke til den manuelle søknadsprosessen er klar.

Den elektroniske saksbehandlinger skal være rask, og utbetalingen av stønaden skal skje fortløpende. Det er ikke mulig å justere inntektsopplysningene du legger inn i søknaden. Hvis du ikke har oversikt over ligningstallene for 2019 bør du vente med å søke til de er klare. I motsatt fall risikere du etterkontroll og krav om tilbakebetaling hvis du har fått utbetalt for mye.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no