Kjære medlem


Takk for tilliten dere viser meg! Å lede Dramatikerforbundet er verdens beste jobb, bortsett fra å skrive da.

Et godt forhold til omverdenen er viktig og koker ofte ned til hvem som sitter på hvilke plasser. Gjennom disse årene som forbundsleder har jeg utviklet gode og nære samarbeidsrelasjoner til ledere i mange forbund. Opprettelsen av Kunstnernettverket har vært veldig viktig i så måte. Samarbeid på kryss og tvers i organisasjonene styrker oss og gir oss mulighet til å høste av hverandres erfaringer. Likeså i LO-Kultur og Selvstendig. For små forbund som oss betyr det enormt at samarbeidsønsket og viljen er så sterk nå. Sammenbruddet i bransjerådet for film har vist med all tydelighet hvor farlig det er når en motpart driver splitt og hersk. Filmfeltet har ikke klart å holde trykket oppe mot politikerne og et kutt på 16 millioner ble lett å ta fra en bransje som ikke var på vakt. Den slags rammer til slutt alle parter.

En viktig mål for meg denne lederperioden er å løfte økonomien til scenedramatikerne. Det er absurd at 90 minutter dramatikk skal ha så forskjellig verdi at om pengene kommer fra Norsk Filminstitutt så er det verdt kr 713 000,- Men tar du med det samme manuset inn døren på et institusjonsteater, er det brått redusert til kr 270 000,-  Det er akkurat samme skrivejobb og pengene kommer fra samme sted, nemlig Det Kongelige Kulturdepartement. Ekstra absurd blir dette når utviklingen nå er at de forskjellige manusutdanningene skolerer studentene sine til å skrive dramatikk for alle plattformer. Samme utdanning, samme departement, samme antall sider kr 450 000 kroner i lønnsforskjell. Det går ikke lengre, og sammen med styret skal jeg legge en strategi for å komme i gang med å lukke dette lønnsgapet.

På årsmøtet kom det forslag til styret om å igangsette kursing av scenedramatikere som vil skrive for tv. Det er skrikende mangel på episodeforfattere og det er godt betalte jobber. Ved siste medlemsundersøkelse kom det frem at en stor del av medlemmene våre har erfaring med å skrive både for scenen og for audiovisuelle produksjoner allerede. Det er helt naturlig at styret tar den utfordringen.

Denne uken ble det lagt frem en rapport laget av Menon Economics og BI på bestilling fra Kulturdepartementet, om pengestrømmene i film og tv-bransjen. Fredag 9. mars ble den presentert på et frokostmøte på BI Det er veldig interessant å se hvor mye aktivitet og næring som foregår i alle leddene mellom skaperne og publikum, hvor mange som tjener penger i det øyeblikket manuset er ferdig til innspilling. Det er en grunn til at min venn og kollega Jim Hart kaller manusforfatterne for job creators.   Bare i Norge bruker vi 6,4 milliarder på å se film og serier. Norskandelen av dette er estimert til 840 millioner. Det er for lite og sammen med de andre bransjeorganisasjonene må vi jobbe for å få opp volumet på lokalt innhold på de multinasjonale strømmetjenestene. Det kan gjøres ved regulering og krav fra myndighetenes side. Det kan også gjøres ved at man tar en politisk beslutning om å øke bevilgningene til produksjon betydelig, noe professor Anne Britt Gran mente var nødvendig for å få en bærekraftig bransje. Uansett skal vi studere funnene i rapporten nøye og bruke den i arbeidet for å sikre våre interesser i alle ledd.

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-5-Utredning-av-pengestrømmer-i-verdikjeden-for-norske-filmer-og-serier-2.pdf

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no