Kjære medlem


Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet. Foto: Kristin von Hirsch

Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet.
Foto: Kristin von Hirsch

De siste årene har Kunstnernettverket vært tydelig til stede på Arendalsuka. Vi arrangerer debatt og vi har en liten stand i form av en snekke innerst i Pollen. Omringet av store seilbåter fylt med lobbyister, gir snekka et riktig signal om hvem vi representerer. Kulturpolitikerne fra de fleste partiene vet hvor de finner oss og kommer innom i løpet av uken. I en slik atmosfære er det enkelt, med lave skuldre, å få en samtale for å ta opp problemstillinger vi skal jobbe med resten av året. I år var tema for debatten vår hvordan partipolitisk ideologi former kulturpolitikken. Debatten ligger tilgjengelig på Kunstnernettverkets facebookside: https://www.facebook.com/kunstnernettverket/

LO-Kultur markerte seg også i år, og arrangerte en debatt med overskriften Kulturpolitikk for en ny tid. En ny tid var i denne sammenhengen mye knyttet til regionreformen og dens betydning for kulturinstitusjonene. Det er mange som bekymrer seg for både oppsplitting og regionalisering av Kulturrådet, samt overdragelse av ansvar for teatre og museer til fylkene. Hele reformen vil dominere i Stortinget i høst, og det gjenstår å se om den i det hele tatt kommer i land. Vi følger med.

Et annet diskusjonspunkt var AMT-direktivet og såkalt medfinansiering og rettighetsvederlag fra strømmeaktører. Dette er også noe vi skal jobbe med overfor politikerne på Stortinget nå i høst.  For Dramatikerforbundets del er det viktig å påpeke at vi ikke vil nøye oss kun med et medfinansieringsfond, men at aktørene også må bli forpliktet til å betale vederlag på lik linje med andre plattformer, altså at et teknologiskifte ikke skal rettferdiggjøre manglende betaling av vederlag. Vi har jobbet med dette siden 2013 uten et eneste gjennombrudd. Argumentet har vært at man venter på EU og hvordan de løser det.  Flere land har løst opp i dette for mange år siden, men i høst kommer altså et mer forpliktende direktiv fra EU og da med en tidsfrist for å implementere direktivet lokalt. Måten man velger å innføre dette på vil kunne ha stor betydning for kunstnerøkonomien og kan potensielt bety friske penger til kunstnerne uten at det merkes på statsbudsjettet.

I LO-Selvstendig har vi kommet så langt at vi nå skal holde en konferanse i Oslo Kongressenter 27. september. Hovedfokuset er hvordan vi kan sikre frilansere og selvstendig næringsdrivende et trygt arbeidsliv gjennom sosiale rettigheter og andre kollektive tilbud. Konferansen er åpen for alle og det kommer mer informasjon når det nærmer seg.

Neste uke reiser Dramatikerforbundet til Finland, på «Nordisk møte». Vi har veldig gode relasjoner mellom forbundene våre, noe som blir stadig viktigere når medlemmene jobber mer internasjonalt. Det er også viktig at vi er godt informert om politiske og bransjemessige endringer i de andre nordiske landene. Det som starter i ett av landene har en tendens til å spre seg til de andre ganske raskt. På godt og vondt.

God høst, alle!

Monica Boracco
Forbundsleder

1 kommentarLegg inn dine
  1. Thank you for this post. Its very inspiring.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no