Kan vi skrive om hva vi vil?


Monica Boracco, forbundsleder. Foto: Kristin von Hirsch

Monica Boracco, forbundsleder. Foto: Kristin von Hirsch

Det handler til syvende og sist om Europas identitet. Et Europa i fred, med felles verdier bygget rundt disse tre pilarene; helse, menneskerettigheter og demokrati.

Det er Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland som sier dette i sin timelange forelesning for LO sekretariatet.

En gang i løpet av hver kongressperiode, drar hele LO sekretariatet på studietur sammen. Da skal blikket løftes og tiden vies til et større perspektiv et par dager. I år gikk turen til Strasbourg, sete for Europarådet. Det var god timing.

Vi vet at det europeiske verdigrunnlaget er under press. Og paradoksalt nok er det kreftene som sier de kjemper for ”Det gamle Europa og sin nasjonale kultur” som utgjør den største trusselen. Det er de høyreradikale partiene som vil justere og kanskje trekke seg fra internasjonale traktater som voktes av rådet og domstolen i Strasbourg.

Men hvorfor i all verden vil de justere menneskerettighetskonvensjonen? Den har fungert etter planen siden 1950. Dødsstraff er avskaffet i Europa og landene som er tilsluttet lever i fred med hverandre.

Menneskerettigheter er noe vi tar for gitt. Noe som alltid har vært der for alle som er født etter 1950 og har tilsluttet seg Europarådet. Med dagens utvikling i deler av Europa som Polen, Ungarn, og kanskje Italia, er menneskerettighetene i spill og vi andre må klare å løfte blikket og se at vi ikke kan ta noe for gitt. Vi må holde oss med politikere som tenker lengre enn til å flikke på menneskerettighetene for å løse kortsiktige problemer. Det kan bli veldig farlig og få konsekvenser man ikke overskuer i øyeblikket.

Ytringsfriheten er nedfelt i vår grunnlov i §100. Det betyr ikke at vi ikke trenger menneskerettsdomstolens beskyttelse dersom vi skulle komme i en situasjon der vi får en regjering som direkte eller indirekte vil ønske å ramme deg dersom du ytrer deg på en måte som ikke faller i smak.

Dramatikerforbundet hadde fokus på nettopp §100 ved vårt 75 års jubileum. Vi kan konstatere at det har skjedd mye på fem år. Ord som falske nyheter og alternative fakta har kommet inn i vokabularet.  Journalister og intellektuelle mistenkeliggjøres, en kritisk presse forsøkes undertrykket i mange land vi samarbeider med. Vi er et stykke unna Trumpismen her hjemme heldigvis. For selv om en og annen fra ytre høyre forsøker å snik-innføre en slik tone, har folk flest fortsatt stor tillit til de største mediene som NRK og Aftenposten.

Når forbundet fyller 80 år i år, skal vi tematisere hva vi skriver om og hvorfor på vårt seminar 24. november. Kan vi skrive om hva vi vil i 2018? Har vi vår kunstneriske frihet og vår ytringsfrihet i behold?  – Og hvem definerer hvilke historier som skal fortelles?

Monica Boracco
Forbundsleder

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no