Kamper i kø


Vi har et intenst og merkelig halvår bak oss i kunstnerorganisasjonene med Ways of seeing sakens absurde og mørke dramaturgi som bakteppe.

Statsministeren, justisministeren, stortingsrepresentantene og bystyrerepresentantene sa utenkelige ting og åpnet døren på gløtt inn til et totalitært tankesett som satte fyr på offentligheten og ikke minst på kunstnerorganisasjonene. Seminarer, årsmøter, kronikker, demonstrasjoner, mobilisering, manifester – Kampviljen og trykket har vært stort. 

Monica Boracco, forbundsleder. Foto: Kristin von Hirsch

Monica Boracco, forbundsleder. Foto: Kristin von Hirsch

Hva dette med all tydelighet viste oss, var at §100 ikke sitter i ryggmargen til våre øverste ledere, og selv om alle skal være like er noen fortsatt likere en andre – til et visst punkt; nemlig rettssystemet, som til slutt satte en stopper for forfølgelsen av Kunstnerne.

Våren har ellers vært preget av arbeidet med å få på plass en moderne og mer hensiktsmessig avtale med institusjonsteatrene. Håpet var å lande dette før sommerferien. Det lyktes ikke, og forhandlingene tas opp igjen rett over sommeren. Undersøkelsen vi foretok blant medlemmene i vinter, viser med stor tydelighet at scenedramatikernes økonomiske vilkår er uakseptable og at avtalene ikke er bærekraftige for oss.

Jeg har tidligere skrevet om en bekymring for at kunstnerisk virke blir forbeholdt en økonomisk overklasse og hvordan det vil påvirke og påvirker de fortellinger og uttrykk som når publikum. Å skrive for et institusjonsteater er for noen få utvalgte. Da må det være et ansvar å sørge for at betalingen reflekterer dette slik at disse talentene blir i bransjen og ikke tvinges over i annet og bedre betalt arbeid slik vi ser alt for mye av nå. 

Og mens scenedramatikerne sakker etter, øker lønnen for film og tv-forfatterne. Økt etterspørsel, økt prestisje, og økt respekt for forfatterens arbeid er noen av grunnene til det. Men også økt bruk av advokater og agenter til å forhandle avtaler.  – Der er scenedramatikerne både beskjedne og forsiktige. Det burde de slutte med.

I disse dager holder bransjen pusten og venter på det endelige vedtaket fra NFI´s styre og KUD om kutt i virksomheten. Det er varslet kutt eller endringer i flere tilskuddsordninger som kan ramme forfattere og regissører hardt. Sammen med de andre bransjeorganisasjonene har vi gitt uttrykk for en bekymring for hva dette vil gjøre, ikke bare med instituttet, men med hele bransjen. Er det ikke lengre slik at det er kunstnerne – de kreative som skal være drivere i filmbransjen? Og er det nå bare aksjeselskaper som skal være mottakere av tilskudd fra Norsk filminstitutt?  Hva skal Norsk filminstitutt være i fremtiden? Et fond for produsenter? En samlet bransje forventer noe mer. 

Det er ikke slik at fremveksten av filmutdanninger gjør kompetansesatsningen på NFI overflødige. Som direktøren og styreleder skrev i Rushprint tidligere i juni så er bransjen i stor og kontinuerlig endring. Da er det ikke slik at du er utlært en gang for alle når du går ut av filmskolen? Som kjent finnes ingen etterutdanning hverken ved Den norske filmskolen eller ved de andre utdanningene. Det finnes heller ikke noe annet kunnskapssenter i vår bransje. NFIs kompetansevirksomhet er det vi har. Nå legges dette etter alle solemerker ned. Man kaster ikke bare ungen ut med badevannet, man kaster hele balja med det samme.

Protestene fra alle hjørner av bransjen sier med tydelighet at det trengs en større samtale om bransjens behov og at det er viktig med åpenhet om instituttets strategi fremover.

I mellomtiden ønsker jeg alle en riktig god sommer!

Monica Boracco
Forbundsleder

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no