Vedtekter

Dramatikerforbundets lover

Forbundets første lover ble vedtatt på den konstituerende generalforsamlingen 17. januar 1939 etter stiftelsen
19. desember 1938. Lovene har stadig vært endret siden dengang og i 2003 vedtok årsmøtet en gjennomgang av de eksisterende lovene ved en egen lovkomité. Forslag til ny lovtekst ble fremmet på og vedtatt av årsmøtet i 2004.

Lovene foreligger i pdf-format. Last ned gratis programvare som leser pdf-filer her:

NDFs lover pr. 3. mars 2018

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.