Styret og utvalg

Styret og utvalg velges av forbundets generalforsamling (årsmøtet). Det innkalles til årsmøte innen 30. april.

STYRET
Styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Styret er beslutningsdyktig når enten styrelederen eller nestlederen og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Styrets forhandlinger protokollføres.

Monica Boracco

Monica Boracco
Forbundsleder
leder#dramatiker.no
Tel. kontor: 22 47 89 51
Mobil: 996 21 078

Lene Therese Teigen (Foto: Signe Dons)

Lene Therese Teigen
Nestleder
therteig#online.no

Vegard Steiro Amundsen (Foto: privat)

Vegard Steiro Amundsen
vegard.sa#gmail.com

Kristin E. Bjørn (Fot: Marius Fiskum)

Kristin E. Bjørn
kristin#ferskescener. no

 

Eirik Ildahl
eirik.ildahl#getmail.com

 
Ragnhild Tronvoll  
Ragnhild Tronvoll
ragnhild.tronvoll#getmail.com
 
Trond Arntzen  
Trond Arntzen
arntzen#getmail.com
 

Nina Wester

 
Nina Wester
ninawester#hotmail.com
 

Mette Bølstad

 

Mette M. Bølstad
bolstadmette#yahoo.co.uk

 

Geir Meum Olsen (Foto: privat)

 

Geir Meum Olsen
meolsen#online.no

 

DET DRAMATISKE RÅD

Søknader om medlemskap behandles av DDR som avgir sin innstilling til styret. Styret fatter det endelige vedtak om medlemskap. Medlemmer av DDR har en funksjonstid på 3 år. Rådet velger selv sin leder. Rådets leder har en funksjonstid på 1 år. Ingen kan sitte i DDR lenger enn 6 år sammenhengende.

Medlemmer: Linn-Jeanethe Kyed
  Per Schreiner
  Torun Lian
  Nelly Winterhalder
  Ellen Lyse Einarsen
Vara: Bjørn-Erik Hanssen

STIPENDKOMITEEN

Stipendkomiteens medlemmer og varamedlemmer skal ha en funksjonstid på 2 år likevel slik at ett eller to medlemmer er på valg hvert år. Stipendkomiteen tildeler forbundets stipend og er innstillingsinstans for Statens kunstnerstipend.

Medlemmer: Eva Sørhaug
  Ingeborg Eliassen
  Kristofer Grønskag
  Hanne Ramsdal
  Espen Aukan
Vara: Edvard Rønning

OVERSETTERUTVALGET

Oversetterutvalget behandler søknader om støtte til oversettelse av norsk dramatikk. Utvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Utvalget velger selv sin leder.

Medlemmer: Oda Fiskum
  Kate Pendry
 Vara: Camara Lundestad Joof

LOVKOMITEEN

Lovkomiteen er et rådgivende organ for styret i lovsaker. Komiteen har en funksjonstid på 2 år og velger selv sin leder.

Leder: Eva Koefoed Sevaldson
Medlemmer: Mikkel Bugge
   

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har en funksjonstid på 1 år og velger selv sin leder.

Medlemmer: Birgitte Bratseth
  Petter Rosenlund
  Ellisiv Lindkvist
  Terje Solli                    
   

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no