Publikasjoner

Nedenfor finnes Dramatikerforbundets årsmeldinger de seneste årene samt informasjon om Norsk Dramatisk Årbok (1995 – 2005). I tillegg vedlegges senere tids høringssvar og andre uttalelser.

Publikasjonene finnes i pdf-format. Last ned gratis programvare som leser pdf-filer:

MEDLEMSUNDERSØKELSE

I jubileumsåret 2013 ønsket forbundet å kartlegge hva det vil si å være dramatiker i dag.
Opplever vi kunstnerisk frihet i arbeidet vårt?  Hvor mange av oss brødjobber ved siden av å skrive? Hvordan er de profesjonelle møtene med statlige og private produsenter –   og hvordan skiller teater- og filmforfattere seg fra hverandre?
Hensikten med undersøkelsen er ikke bare å ta temperaturen på medlemsmassen, men også å få konkrete og dokumenterte fakta som vi kan bruke i vårt daglige arbeid.

Medlemsundersøkelsen ble presentert på forbundets årsmøte 16. mars 2013

ÅRSMELDINGER

Årsmelding for foregående år legges frem på årets generalforsamling (årsmøte) for godkjenning.
Last ned årsmeldingene i pdf: 2018, 2017, 2016, 2015201420132012,  2011201020092008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Premierer/forestillinger 2017 basert på medlemmers innrapportering.

NORSK DRAMATISK ÅRBOK

Årboken ble utgitt av Dramatikerforbundet i perioden 1995 – 2005 med ulike redaksjoner.
Last ned årbok 2005 (pdf)
Bestill årgang(er) i bokform

INNLEGG / ARTIKLER o.l.

Hva er en dramatiker?  Av Gunnar Germundson, under Norsk kulturråds seminare Scenetekstutvikling – i dramatisk endring, 10. og 11. mai 2007 på Det Åpne Teater.

Barneteaterakademi. Søknad om støtte til videreføring av 31.08.2009.

HØRINGSSVAR

Kulturdepartementet. Forslag til ny åndsverklov. Dramatikerforbundets høringssvar (pdf)

Statens kunstnerstipend. Organisering. Dramatikerforbundets høringssvar (pdf)

Statens kunstnerstipend. Merknader vedr kvotefordelingen 2016. Dramatikerforbundets høringssvar (pdf)

Kunstens autonomi – kunstens økonomi. Dramatikerforbundets høringssvar (pdf)

Åpen framtid. Om pengestrømmer i norsk filmbransje. Dramatikerforbundets høringssvar (pdf)

Innspill til arbeidet med utredning om kunstnerøkonomi. Dramatikerforbundets høringssvar (pdf)

Kultur- og kirkedepartementets utkast til forskrifter om tilskudd til filmformål. Dramatikerforbundets høringssvar (pdf).

Løkenutvalgets rapport Forenklet, samordnet og uavhengig. Dramatikerforbundets høringssvar (pdf).

Evaluering av Den kulturelle skolesekken. Dramatikerforbundets høringssvar (pdf)

Einarssonutvalgets rapport (pdf) om organiseringen av de statlige virkemidlene på filmområdet. Filmbransjens høringssvar (pdf).

MANIFEST

Federation of Scriptwriters in Europe (FSE):
The Screenwriters’ Manifesto
Støttes av Dramatikerforbundet. Manifestet (pdf) er oversatt til norsk av Siri Senje.

UTREDNINGER

Ta alle talentene i bruk! (pdf)
Utjevningsforslag for balansert kjønnsrepresentasjon i norsk filmbransje fra Bransjerådet for film. Lansert 13. januar 2010.

SKILDRING – refleksjonar kring forteljarstyrt film (pdf) av Ståle Stein Berg. Stipendiat i kunstnarleg utviklingsarbeid. Den Norske Filmskolen/Hil, januar 2009

Dramatikkens hus. Dramatikerforbundstyrets notat om scenekunstutvikling (pdf) av 16.06.2009

Himmelblårapporten (pdf)
Rapport om konflikten mellom Sissel og Kathrine Haugen og NRK Drama unde rmanusarbeidet med TV-serien Himmelblå. Skrevet av Ulf Breistrand (NDF) og Terje Lindberg (NRK Drama), 2009.

Teateragentur i Norge – behov, muligheter og utfordringer
En utredning på oppdrag fra Norske Dramatikeres Forbund. Utarbeidet av DanielsenKropelien Arts Management AS (2004)

Den magiske brøken (pdf)
Perspektiver på kvinnelige og mannlige dramatikeres roller i teateroffentligheten av Cecilie W. Lund (2002)

NDFs forhold til DH (pdf)
DH-utvalgets rapport etter oppdrag fra Dramatikerforbundets årsmøte (2014)

MINIGUIDE TIL DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET

De norske skribentorganisasjonene har gått sammen om Miniguiden (pdf).

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no