Lenker

I alfabetisk rekkefølge

Baltic Writers’ Congress/forfattersenteret på Gotland
Blått lerret månedlig filmarrangement på Parkteatret Scene, Oslo
Cinemateket, Filmens Hus, Oslo
Clara informerer om hvem du evt. skal kontakt når du skal bruke opphavsrettslig materiale
Colombine Teaterförlag teateragent
Danske Dramatikere
Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst og kulturtilbud
Den norske filmskolen
Draken Teaterförlag
DramaDirekt – svensk manusbank som også inneholder enkelte norske verk
Dramas – en manusbank rettet mot amatørteatrene
Dramatikerutdannelsen ved Århus teater
Dramatikkens hus, Oslo
Etterutdannelse, Den danske filmskolen
Fabelaktigformidling
Federation of Scriptwriters in Europe (FSE)
Film & Kino ivaretar norske kommuners interesser innen film
Finlands Dramatikerforbund
Fond for lyd og bilde gir godtgjørelse til rettighetshavere for den lovlige kopieringen til privat bruk fra videogrammer og fonogrammer
Generator utviklingsverksted for ny scenetekst
IDALOU Journalist og kritiker IdaLou Larsen kommenterer det som skjer på teaterfeltet
Ibsen Studies The only international journal devoted to Henrik Ibsen
Index on Censorship Ytringsfrihetsorganisasjon, Storbritannia
International Theatre Institute Internasjonalt teatervirke og -samarbeid
Islands Dramatikerforbund
Kopinor inngår avtaler om kopiering fra bøker, aviser o.l. og krever inn vederlag for bruk på vegne av rettighetshaverne.
Kunsthøgskolen i Oslo
Litteraturhuset et sted for alle litteraturinsteresserte. Drives av stiftelsen Litteraturhuset
Nordiske Filmdager, Lübeck
Norsk Filmforbund
Norsk Filminstitutt omfatter Norsk Filmfond, Norsk Filmutvikling og Norsk Filminstitutt
Norsk Komponistforening
Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift
Norsk Skuespillerforbund
Norsk teater- og orkesterforening (NTO) en paraplyorganisasjon for 42 nasjonale og regionale teatre
Norske Filmregissører
Norske film + TV-produsenters forening
Norwaco inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder og krever inn vederlag for bruk på vegne av rettighetshaverne.
Nordic Writers’ Guild – Nordisk Dramatikerunions nettportal
Official London Theatre Guide
Rushprint er Norsk Filmforbunds tidsskrift
Scenekunstbruket – formidler av norsk scenekunst
Scenekunst.no – et daglig oppdatert nettsted for nyheter innen scenekunst
SOURCES2 – (Stimulating Outstanding Resources for Creative European Screenwriting) – workshops for profesjonelle filmmanusforfattere
Stamsund internasjonale teaterfestival (SIT) – internasjonal utveksling av scenekunst
Statens kunstnerstipend Omfatter garantiinntekt, arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre kunstere, diversestipend og stipend for eldre fortjente kunstnere
Stockholms dramatiske høgskola – Den nya høgskolen som er et resultatet av sammenslåingen av Teaterhögskolan i Stockholm og Dramatiska institutet – har utdanningsprogram for de flesta yrker i de kunstnerisk skapende bransjene.
Sveriges Dramatikerforbund
Teateralliansen – et samarbeid mellom nasjonale, frivillige og demokratiske amatørteaterorganisasjonar
Unima for folk med interesse for figurteaterkunsten
Åndsverkloven Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no